Wyrażamy ogromną wdzięczność logopedkom z różnych ośrodków w Sosnowcu, które zgodziły się bezinteresownie zaangażować w Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, tj. paniom: Magdalenie Ferdek, Emilii Grunwald, Agnieszce Hankus, Annie Kamińskiej, Kamili Kuros-Kowalskiej, Marcie Lipińskiej oraz Karolinie Luli.

W tym roku, w piątkowe popołudnie, 13 maja w naszej Poradni zbadano dodatkowych 20 dzieci, które uzyskały fachową pomoc, a ich bliscy cenne wskazówki do stymulowania rozwoju mowy.

 

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.