Do pobrania

Oświadczenie osoby korzystającej z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu    
WNIOSEK O WYDANIE OPINII / INFORMACJI O WYNIKACH BADAŃ    
Zaświadczenie lekarskie w sprawie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowane do Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu    

Ankieta aktualizacyjna

   

Ankieta wstępnej kwalifikacji

   

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w celu wydania opinii w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka w sprawie: kształcenia specjalnego / wczesnego wspomagania rozwoju

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie: indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego / nauczania indywidualnego

Zawiadomienie o konieczności dostarczenia zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu wydania opinii w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w sprawie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych