Do pobrania

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w celu wydania opinii w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka w sprawie: kształcenia specjalnego / wczesnego wspomagania rozwoju

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie: indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego / nauczania indywidualnego

Zawiadomienie o konieczności dostarczenia zaświadczenia lekarskiego lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu wydania opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu wydania opinii w sprawie objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w sprawie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych