WAŻNE ADRESY / DO KOGO O POMOC!

 • Fundacja Centrum Praw Kobiet: tel. 22 6222517, Warszawa ul.Wilcza 60 

 

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: tel. 116 111 czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00 (połączenie bezpłatne)

 

 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: tel. 800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.

 

 • Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu emocjonalnego: w ramach Centrum Wsparcia Fundacja Itaka prowadzi całodobową przez 7 dni w tygodniu pomoc telefoniczną pod nr tel. 800 70 22 22

 

 • Telefon Nadziei dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej: tel. 800 112 800
  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-7.00, w sobotę, niedzielę i święta czynne całą dobę
  (połączenie bezpłatne)

 

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii (środki psychoaktywne - dopalacze)
  Sosnowiec, ul. Niepodległości 17,  tel. 32 298 21 58

 

 • Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds/ Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie
  Sosnowiec, ul. 3 Maja 33, tel. 32 296 22 64

 

 • Całodobowy Telefon dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej:tel. 22 828 11 12

 

 • Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy: tel. 600 070 717

 

 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym: tel. 116 123

 

 • Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)
  Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a, tel. 32 298 93 87
  Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 21, tel. 32 298 00
 • Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień
  Sosnowiec, ul. 3 Maja 33, tel. 32 266 24 34

 

 • Centrum Pomocy Rodzinie Caritas
  Sosnowiec, ul. Korczaka 5, tel. 32 363 03 70

 

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Sosnowiec, ul. 3 Maja 33, tel. 32 296 22 30

 

 • Zespół Specjalistów w siedzibie MOPS
  Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
  poradnictwo psychologiczne, tel. 32 296 22 49
  poradnictwo prawne, tel. 32 296 22 21

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sosnowcu:  https://www.gov.pl/web/psse-sosnowiec/kontakt2

 

 źródło danych: Informator Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie (Urząd Miejski w Sosnowcu)