Publikacje

Zdrowe relacje. Profilaktyka przemocy rówieśniczej w szkole.

Małgorzata Przybyła-Pecka

pdf

Wychowanie w realu. Profilaktyka zdrowia psychicznego dziecka i rodziny.
Praktyczne wskazówki dla rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli.

Małgorzata Przybyła-Pecka

pdf

Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci w szkole

Małgorzata Przybyła-Pecka

pdf

Mowa dziecka od 0 do 3 roku życia

Anna Kamińska, Kamila Kuros-Kowalska, Barbara Ostrowska

pdf

Jak mówić w szkole o jąkaniu

Przesiewowe badanie mowy, czyli o czym żaden logopeda zapomnieć nie może

Kamila Kuros-Kowalska

Problemy językowe dzieci bilingwalnych w opinii rodziców polskich za granicą

Kamila Kuros-Kowalska

Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń płynności mowy u dzieci z zespołem Downa

Kamila Kuros-Kowalska

Postawa najbliższego otoczenia a rozwój kompetencji interakcyjnej

Kamila Kuros-Kowalska

Jąkanie a dziecko bilingwalne

 tłumaczenie:Kamila Kuros-Kowalska

Dzieci nieśmiałe, trudności adaptacyjne

Małgorzata Przybyła-Pecka

Gotowość szkolna dziecka 5 - 6-letniego

Małgorzata Przybyła-Pecka

Stymulowanie rozwoju dziecka

Małgorzata Przybyła-Pecka

Komunikacja międzyludzka w opinii współczesnych uczniów – przyczyny powstawania barier komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi

 Kamila Kuros-Kowalska

Międzyzębowość. Objawy i przyczyny powstawania wady.

Anna Kamińska, Kamila Kuros-Kowalska