Publikacje

Procedura diagnozy ze spektrum autyzmu w PPP nr 2 w Sosnowcu , oprac. M. Przybyła – Pecka, P. Stolecka, A. Wronapdf

Trudności szkolne nowo przybyłych uczniów z Ukrainy , oprac. K.Kempa, A.Świerczyńska, E.Włodarskapdf

Wojna w Ukrainie - dzieci, oprac. Agnieszka Hankus, Marta Niepsuj                                                      pdf

 

                                                                        

Dlaczego poczucie własnej wartości jest ważne, oprac. Joanna Piaśnik, Magdalena Sobczyk                pdf                                                                          

Wojna w Ukrainie. Jak rozmawiać z młodzieżą, oprac. Agnieszka Hankus, Marta Niepsuj                                       pdf                                         

Dlaczego poczucie własnej wartości jest ważne, oprac. Joanna Piaśnik, Magdalena Sobczyk                pdf                                                                          

Gotowość szkolna , oprac. Joanna Piaśnik, A. Świerczyńska                                                                             

 

 

 

Jak dbać o wzrok , oprac. Jolanta Zabuka-Mamczur

pdf


pdf
Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - w literaturze i filmie, oprac. Aleksandra Wrona pdf
Propozycje do wdrożenie od zaraz dla dyrektorów szkół i nauczycieli dotyczące dostosowania form i wymagań nauczania do trybu nauki zdalnej , oprac. PPP nr 2 pdf
Rozwój psychoseksualny dziecka, oprac. I. Siudak pdf
M.Przybyła-Pecka, Multimedia w wychowaniu. Diagnoza małego dziecka. pdf
M.Przybyła-Pecka, Multimedia w wychowaniu. Nastolatki. pdf
M.Przybyła-Pecka, Multimedia w wychowaniu. Jak ograniczać ekrany. pdf

Sytuacja dzieci w okresie kwarantanny

J. Piaśnik, M. Sobczyk

pdf

Wędzidełka

Anna Kamińska

pdf

UCZUCIA -  WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Małgorzata Przybyła-Pecka, Jan Kucińśki

pdf

 WSTĘP -  WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Małgorzata Przybyła-Pecka, Jan Kucińśki

pdf

Granice - WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Małgorzata Przybyła-Pecka, Jan Kucińśki

pdf

Wspomaganie pracy mózgu

Alicja Cieślik

pdf

Jak radzić sobie ze stresem w czasach koronawirusa

Joanna Piaśnik, Magdalena Sobczyk

pdf

Kształcenie umiejętności ortograficznych.

Alicja Cieślik

pdf

Jak pomagać starszemu dziecku z dysleksją.

Alicja Cieślik

pdf

Zdrowie psychiczne w kwarantannie.

Iwona Siudak

pdf

Zdrowe relacje. Profilaktyka przemocy rówieśniczej w szkole.

Małgorzata Przybyła-Pecka

pdf

Wychowanie w realu. Profilaktyka zdrowia psychicznego dziecka i rodziny.
Praktyczne wskazówki dla rodziców, dziadków, opiekunów i nauczycieli.

Małgorzata Przybyła-Pecka

pdf

Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci w szkole

Małgorzata Przybyła-Pecka

pdf

Mowa dziecka od 0 do 3 roku życia

Anna Kamińska, Kamila Kuros-Kowalska, Barbara Ostrowska

pdf

Jak mówić w szkole o jąkaniu

Przesiewowe badanie mowy, czyli o czym żaden logopeda zapomnieć nie może

Kamila Kuros-Kowalska

Problemy językowe dzieci bilingwalnych w opinii rodziców polskich za granicą

Kamila Kuros-Kowalska

Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń płynności mowy u dzieci z zespołem Downa

Kamila Kuros-Kowalska

Postawa najbliższego otoczenia a rozwój kompetencji interakcyjnej

Kamila Kuros-Kowalska

Jąkanie a dziecko bilingwalne

 tłumaczenie:Kamila Kuros-Kowalska

Dzieci nieśmiałe, trudności adaptacyjne

Małgorzata Przybyła-Pecka

Gotowość szkolna dziecka 5 - 6-letniego

Małgorzata Przybyła-Pecka

Stymulowanie rozwoju dziecka

Małgorzata Przybyła-Pecka

Komunikacja międzyludzka w opinii współczesnych uczniów – przyczyny powstawania barier komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi

 Kamila Kuros-Kowalska

Międzyzębowość. Objawy i przyczyny powstawania wady.

Anna Kamińska, Kamila Kuros-Kowalska