Szkoła dla Rodziców

Drodzy rodzice, nauczyciele oraz wszyscy pracujący z dziećmi! Przypominamy, że w naszej poradni od wielu lat prowadzimy warsztaty grupowe „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW". Na warsztaty zapraszamy dorosłych bez dzieci! Aby być uczestnikiem Szkoły dla Rodziców należy zadzwonić lub osobiście w poradni zostawić swój numer telefonu. Przed rozpoczęciem każdego cyklu dzwonimy do Państwa i formujemy grupę. Zapraszamy!

 

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest to ogólnopolski program wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 Celem programu jest zwiększenie umiejętności oraz zmiana wychowawczych postaw rodziców i wychowawców na takie, które minimalizowałyby wystąpienie zachowań problemowych lub ryzykownych u dzieci i młodzieży. Uczy nie tyle metod, ile budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

 Motto - Wychowywać to kochać i wymagać

 Metoda - Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w grupach. 1 cykl warsztatów Szkoły dla Rodziców to 10 cotygodniowych spotkań.

 Odbiorcy - rodzice, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, kuratorzy, asystenci rodziny i wszyscy, którym zależy na budowaniu relacji z dziećmi (i nie tylko) w duchu dialogu i podmiotowości.

 Prowadzącyprofesjonaliści: psycholodzy i pedagodzy, którzy mają także własne dzieci.

 Tematyka zajęć - Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

  •  świadomość własnych celów wychowania,
  •  poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka,
  •  naukę umiejętności rozmawiania o uczuciach,
  •  umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań,
  •  zachęcanie dzieci do współpracy,
  •  wspólne rozwiązywanie konfliktów,
  •  poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny,
  •  wspieranie samodzielności dzieci,
  •  uwalnianie ich od grania ról,
  •  wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.