Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

Wyrażamy ogromną wdzięczność logopedkom z różnych ośrodków w Sosnowcu, które zgodziły się bezinteresownie zaangażować w Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, tj. paniom: Magdalenie Ferdek, Emilii Grunwald, Agnieszce Hankus, Annie Kamińskiej, Kamili Kuros-Kowalskiej, Marcie Lipińskiej oraz Karolinie Luli.

W tym roku, w piątkowe popołudnie, 13 maja w naszej Poradni zbadano dodatkowych 20 dzieci, które uzyskały fachową pomoc, a ich bliscy cenne wskazówki do stymulowania rozwoju mowy.

 

Szanowni Państwo,

w zakładce: Bank dobrych praktyk znajdą Państwo przydatne materiały do zajęć, udostępnione nam przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Soscnowu. Zachęcamy do skorzystania z różnych pomysłów na:

  • powitanie dzieci z Ukrainy w szkołach i placówkach;
  • gry i zabawy, które pomogą choć na chwilę zapomnieć o bolesnych przeżyciach;
  • ćwiczenia mające na celu rozładownie napięcia, radzenie sobie z trudnymi uczuciami, zmianami i stratami, a także służące budowaniu odporności psychicznej, które udostępnione zostały za zgodą fundacji Partnership for Children;
  • lepszą komunikację i  porozumienie w języku polskim i ukraińskim;
  • zadbanie o zdrowie psychiczne samych nauczycieli i opiekunów;
  • lektury, propozycje bajek i opowiadań.

Serdecznie zapraszamy na Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, który zostanie zorganizowany w naszej Poradni 13 maja (piątek) w godz. 15.00 - 18.00

Jeśli cokolwiek niepokoi Państwa w rozwoju mowy Waszych pociech, prosimy o kontakt z sekretariatem w celu ustalenia wizyty diagnostycznej.

Przypominamy, że badanie ma charakter profilaktyczny, a rodzice/opiekunowie otrzymają ustną diagnozę i wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.


Nie wydajemy pisemnych informacji ani opinii o wynikach badań w tym dniu.

Zapisy przyjmujemy pod nr telefonu: 32 263 30 34 lub 692 43 57 67.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z artykułem nt. Trudności dydaktyczne nowo przybyłych uczniów z Ukrainy, który został przygotowany przez naszych pedagogów. Artykuł dostępny w zakładce: Publikacje.

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.