Obszary pomocy

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 oferuje swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu sosnowieckich  dzielnic (Zagórze, Niwka, Środula, Klimontów). Ponadto w zakresie diagnozy i terapii  oraz orzekania w sprawie autyzmu, wad wzroku i słuchu klientom z całego miasta Sosnowca.

Jesteśmy placówką publiczną, oświatową, której głównym zadaniem jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej.

o nas schemat