Specjaliści

Pedagodzy:

mgr Barbara Maroszek - Dyrektor

mgr Katarzyna Kempa - Wicedyrektor

mgr Anna Świerczyńska

mgr Ewa Włodarska

mgr Jolanta Michalska

mgr Joanna Piaśnik

mgr Alicja Cieślik

mgr Marta Wdówczyk

Psycholodzy:

mgr Joanna Stychno

mgr Iwona Siudak

mgr Małgorzata Przybyła-Pecka

mgr Urszula Szymska

mgr Anna Mandat

mgr Monika Pasteczka

mgr Jan Kuciński

mgr Paulina Stolecka

mgr Magdalena Sobczyk

Tyflopsycholog:

mgr Barbara Ostrowska

Psycholog ds. autyzmu:

mgr Aleksandra Wrona

Pedagog terapeuta ds. autyzmu

mgr Małgorzata Łęska

Surdopedagog:

mgr Małgorzata Witulska

Logopedzi:

dr Kamila Kuros-Kowalska

mgr Barbara Ostrowska

mgr Anna Kamińska

Lekarz neurolog:

Adam Gorczyca