Specjaliści

mgr Agnieszka Hankus - Dyrektor

Pedagodzy:

mgr Marta Niepsuj - Wicedyrektor

mgr Barbara Maroszek 

mgr Katarzyna Kempa

mgr Anna Świerczyńska

mgr Ewa Włodarska

mgr Jolanta Michalska

mgr Joanna Piaśnik

mgr Alicja Cieślik

mgr Marta Wdówczyk

Psycholodzy:

mgr Joanna Stychno

mgr Iwona Siudak

mgr Małgorzata Przybyła-Pecka

mgr Urszula Szymska

mgr Anna Mandat

mgr Monika Pasteczka

mgr Jan Kuciński

mgr Paulina Stolecka

mgr Magdalena Sobczyk

Tyflopsycholog:

mgr Barbara Ostrowska

Psycholog ds. autyzmu:

mgr Aleksandra Wrona

Surdopedagog:

mgr Małgorzata Witulska

Logopedzi:

mgr Agnieszka Hankus

dr Kamila Kuros-Kowalska

mgr Barbara Ostrowska

mgr Anna Kamińska

Lekarz neurolog:

Adam Gorczyca