Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć grupowych, które proponujemy w roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia mogą odbywać się na terenie poradni lub placówek należących do naszego rejonu. Zgłoszeń na poszczególne zajęcia należy dokonywać wyłącznie u osób prowadzących.

 

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.