W dniu 5 marca 2019 r. rozpoczęła się II edycja zajęć grupowych skierowanych dla dzieci 3 letnich ze zdiagnozowanym opóźnieniem rozwoju mowy. Zajęcia odbywają się w cyklu dziesięciu cotygodniowych półgodzinnych spotkań w czteroosobowych grupach. Prowadzącymi w tej edycji są logopedzi z naszej poradni: mgr Barbara Ostrowska oraz mgr Anna Kamińska, a nad dziećmi sprawują opiekę oraz czynnie włączają się w tok zajęć rodzice. Celem spotkań jest wzmocnienie świadomości ciała, usprawnienie motoryki artykulatorów oraz funkcji oddechowych, wsparcie rozwoju mowy oraz rozwój kompetencji społecznych dzieci.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.