Od marca 2019 r. zapraszamy Państwa na trzecią edycję poniedziałkowych oraz wtorkowych warsztatów psychoedukacyjnych kierowanych do rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców”. Cykl obejmuje 10 spotkań.

5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 16.15 odbędzie się pierwsze spotkanie "Szkoły dla Rodziców" prowadzone przez mgr Ewę Włodarską i mgr Urszulę Szymską. Brak wolnych miejsc.

11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się pierwsze spotkanie "Szkoły dla Rodziców" prowadzone przez mgr Małgorzatę Przybyłę-Pecką oraz mgr Jana Kucińskiego. Osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.