Nasze specjalistki  mgr Aleksandra Wrona i mgr Małgorzata Przybyła-Pecka uzyskały kwalifikacje diagnostyczne do badania standaryzowanym testem ADOS 2. Test pozwala obserwować  charakterystyczne zachowania autyzmu w zakresie pięciu segmentów: języka i komunikacji, obszaru społecznego, zabawy i wyobraźni, stereotypowych i sztywności zainteresowań oraz innych zachowań odbiegających od normy.

Badanie trwa 40 do 60 minut a test ma pięć wersji, dopasowanych do wieku i poziomu rozwoju językowego badanych (również do osób niemówiących), dzięki czemu możliwa jest diagnoza już od 12 m-ca życia, dzieci starszych, młodzieży i dorosłych. ADOS-2 określany jest w świecie jako „złoty standard” diagnozy autyzmu.