Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013, poz. 199 z późn.zm.).

Wynikiem przeprowadzonej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jest wydanie opinii.

 1. Z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić:

            -  rodzic dziecka lub jego opiekun prawny,

            -  sam uczeń jeżeli jest pełnoletni.

 1. Druk wniosku o wydanie opinii znajduje się w sekretariacie lub na stronie internetowej Poradni. Należy go złożyć podczas wizyty w naszej placówce u osoby badającej dziecko.
 1. Wniosek zawiera podstawowe dane o dziecku oraz uzasadnienie konieczności wydania opinii.
 1. Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 1. Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
 1. Ponadto, Poradnia na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się dla innych potrzeb: lekarza, sądu lub ośrodka pomocy społecznej.

 Podczas cyklu trzech comiesięcznych spotkań we wtorki (godz. 17.00-18.30) rodzice dowiedzą się m.in., jakie książki warto czytać dziecku w danym okresie rozwoju oraz konkretnie, jaki jest wpływ czytania na rozwój słownictwa dziecka. Opiekunowie dowiedzą się, po które ksiązki sięgnąć, gdy mowa ich dziecka będzie się opóźniać. Dodatkowo uczestnicy warsztatów otrzymają informacje, które publikacje okażą się pomocne, gdy pojawią się konkretne problemy (np. nieumiejętność radzenia sobie z porażkami, konflikt z rodzeństwem, problem z treningiem czystości itp.). Rodzice uzyskają także informacje dotyczące zabawek. Odpowiemy sobie na pytanie, czy nadmiar może uszczęśliwiać i czym jest wspomniany nadmiar w odniesieniu do dziecięcych zabawek. Omówione zostaną zabawki edukacyjne i kreatywne – dzięki czemu rodzice będą w stanie sami zorientować się, w jaki sposób zabawki wpływają na rozwój dziecka i które z nich mogą okazać się potrzebne/pomocne dla ich pociech.

Na kolejnym spotkaniu rodzice otrzymają wskazówki związane z pielęgnacją oraz prawidłowymi nawykami związanymi z małym dzieckiem. Poruszone zostaną takie tematy jak na przykład: karmienie, rytuały i ich znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa, zdrowy sen dziecka. Do kiedy i czy w ogóle można korzystać ze smoczka bez negatywnych konsekwencji dla rozwoju dziecka? Czy wybrać chustę czy nosidło? Czy warto kupić matę edukacyjną albo kojec? Jakie są dobre buty do nauki chodzenia, a jakie butelki do prawidłowej nauki picia i jaka jest dobra łyżeczka dla danego miesiąca życia? Te i wiele innych tematów zostanie poruszonych na naszych poradnianych spotkaniach. Dzięki wspólnym spotkaniom rodzice powinni poczuć się pewniej w gąszczu różnych, często sprzecznych informacji, którymi są zasypywani przez media, Internet i otoczenie.
Cykl spotkań poprowadzi dr Kamila Kuros-Kowalska – logopeda, specjalista: neurologopeda i surdologopeda, praktyk Metody Tomatisa (poziom 1 i 2), wykładowca akademicki, a prywatnie mama 2letniego synka, z którym uwielbia czytać książki i spędzać bardzo kreatywnie czas.

Nasi psycholodzy mgr Aleksandra Wrona i mgr Małgorzata Przybyła-Pecka badające klientów testem ADOS-2 (Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu) potwierdzają wysoką jakość i rzetelność narzędzia. Dla jak najdokładniejszej oceny poziomu funkcjonowania badanego w przypadku małych dzieci istotne jest, aby badanie było przeprowadzane w godzinach dopołudniowych, gdy dziecko jest wypoczęte, zwłaszcza, że test trwa od 40 do 60 minut.

Składamy serdeczne podziękowania Paniom Annie Świerk i Ewie Krali za nieodpłatne uszycie woreczków, które wzbogaciły wyposażenie naszego testu.

 231

W czerwcu 2018r. nasi specjaliści: mgr Katarzyna Kempa oraz dr Kamila Kuros-Kowalska ukończyli szkolenie, dzięki któremu uzyskali uprawnienia do przeprowadzania testów uwagi słuchowej za pomocą TLTS w celu personalizacji programów słuchowych i monitorowania postępów dokonywanych przez osoby uczestniczące w terapii Tomatisa w naszej poradni. Wzbogaciliśmy naszą ofertę nie tylko o nowy test uwagi słuchowej, ale także seanse fazy aktywnej       i ustawianie poziomu lateralizacji. Nasi specjaliści otrzymali tytuł Praktyka Metody Tomatisa® (poziom 2).

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO Ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz.U. 2018.1000),

 − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor  Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej nr 2, 41 -219 Sosnowiec,
  ul. Białostocka 17, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 32 263 30 34
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka można się kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 32 263 30 34 lub pisemnie na adres na adres wskazany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy na usługi psychologiczne na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b (w zakresie danych szczególnej kategorii)
 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 5. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy wysłać wiadomość o treści ”wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego dziecka – imię i nazwisko” na adres: Psychologiczno Pedagogicznej nr 2, 41 -219 Sosnowiec, ul. Białostocka 17,
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 9. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 10. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11. prawo do przenoszenia danych;
 12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny ale jest konieczny.
 14. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty, które:
  • uprawnione są do nadzoru/kontroli/współpracy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi prace poradni,
  • wynikają z obowiązku realizacji zadań zgodnych z zasadami działania publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 15. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przez przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi.
 16. Na podstawie ww. rozporządzenia Pan Radosław Wiktorski pełni obowiązki  Inspektora Ochrony Danych dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu.

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Nasza kadra składa się z:

psychologów, pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, logopedów, neurologopedów, surdologopedów z dodatkowymi uprawnieniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dysleksji rozwojowej EEG Biofeedback, ORE, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, psychoterapeutów psychodynamicznych, psychoterapeutów, socjoterapeutów, terapeutów podstaw psychiatrii dzieci i młodzieży (diagnozowanie i wybrane formy terapii, psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży), asystenta psychodramy,  terapeutów Metody Tomatisa (Praktycy Metody Tomatisa - poziom 1 oraz poziom 2), doradztwa zawodowego, terapii krótkoterminowej ukierunkowanej na rozwiązanie problemu, specjalistów edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, specjalistów diagnozujących testem ADOS, Binet 5 oraz KOLD.

Nowoczesny i wyjątkowy trening, którego skuteczność opisują badania naukowe, pomaga pracować nad uwagą słuchową wpływającą na naszą koncentrację, ułatwiającą naukę i obniżającą stres. Seanse słuchowe za pomocą specjalnych słuchawek uczą mózg i ucho prawidłowej analizy dźwięków, dzięki czemu wpływają na znaczną poprawę np. umiejętności uczenia się, koncentracji uwagi, komunikacji, czytania, słuchania oraz procesów integracji sensorycznej. Treningi słuchowe Tomatisa są rekomendowane nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również dorosłym, którzy pragną stymulować swój potencjał intelektualny, łatwiej przyswajać języki obce lub mają zaburzenia koncentracji uwagi.

Treningi z zakresie I stopnia na terenie naszej poradni prowadzą: dr Kamila Kuros-Kowalska oraz mgr Katarzyna Kempa.