Materiały zostały zebrane na podstawie informacji zamieszczonych w dodatku do Newsweeka „Psychologia dziecka” 1/2020

 

BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

tel. 116111, www.116111.pl

codziennie w godzinach 12.00-2.00

Pomoc w trudnych sytuacjach

 

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA

tel. 19288

tel. 800 100 100 - dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

 

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

tel. 800 12 12 12; http://brpd.gov.pl/telefon zaufania.

Telefon ten pełni również funkcję telefonu interwencyjnego. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci.

 

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

tel. 800 120 226

 

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB O ODMIENNEJ ORIENTACJI SEKSUALNEJ

tel. 22 628 52 22

 

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA DO ROZMÓW O SEKSIE. PIĄTKOWE POGOTOWIE PONTONOWE.

Tel. 22 635 93 92

piątki w godzinach 16.00-20.00

 

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

tel. 800 100 100

poniedziałek-piątek od 12.00 do 15.00

 

POMARAŃCZOWA LINIA-PORADY DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI SIĘGAJĄ PO ALKOHOL

tel. 801 140 068, 800 140 068; www.pomaranczowalinia.pl

poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-20.00

 

PROBLEMY Z NARKOMANIĄ- INFORMACJE, PORADY, WSPARCIE

tel. 800 120 289 poniedziałek-piątek 10.00-17.00

tel. 801 199 990 codziennie w godzinach 16.00-21.00

 

FORUM PRZECIW DEPRESJI

tel. 225949100

https//forumprzeciwdepresji.pl/gdzie-szukac-pomocy

środa i czwartek w godz. 17.00-19.00

Na stronie znajduje się lista ważnych telefonów antydepresyjnych, wyszukiwarka punktów pomocy lekarskiej, informacje o kampanii przeciwko depresji oraz teksty na temat zaburzeń psychicznych.

 

ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA FUNDACJI ITAKA

tel. 22 654 35 37

 

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

ul. Mazowiecka 12/25 , 00-048 Warszawa

tel. 22 616 02 68

W placówkach FDDS w kilku miastach w kraju pomocy udzielają specjaliści: psychiatrzy dziecięcy, psychologowie, pedagodzy doświadczeni w pracy z dziecięcą traumą oraz prawnicy , pracownicy socjalni i pediatrzy.

 

FUNDACJA DZIECI NICZYJE- WARSZAWA

ul. Katowicka 31, 03-939 Warszawa

tel. 22 616 02 68 ; www.fdn.pl

Celem fundacji jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

tel. 800 120 002; codziennie w godzinach 12.00-18.00

 

FUNDACJA DRZEWO ŻYCIA

pomaga osobom dotkniętym problemem zaburzeń odżywiania. W ramach fundacji działają:

„Słoneczny dom”- pierwsze w Polsce sanatorium, ośrodek leczenia zaburzeń odżywiania.

MALAWA 772B

tel. 48 792 700 525

tel. 48 887 679 744

tel. 17 852 55 25

 

PSYCHOMEDIC SIEĆ KLINIK PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNYCH

Warszawa tel. 22 253 88 88

Łódź tel. 42 644 44 44

www.psychomedic.pl

 

ODDZIAŁ KLINICZNY PSYCHIATRII DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY

w Szpitalu Uniwersyteckim Kraków Psychiatria Dzieci i Młodzieży.

Tel. 12 424 87 40

 

WAŻNE TELEFONY W SYTUACJI PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 

INFOLINIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

tel. 800 190 590

 

CAŁODOBOWA INFOLINIA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w Sosnowcu na temat koronawirusa

tel. 500 060 599

 

INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

tel. 800 060 800

 

Osobom objętym kwarantanną wsparcia udziela OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH I WSPARCIA w Sosnowcu

tel. 32 298 93 87

 

Ponadto na stronie otososnowiec.pl można uzyskać informacje odnośnie teleporad lekarskich , a także zdobyć rozeznanie ,które lokale przygotowują jedzenie na dowóz.

Informacje zebrała i opracowała mgr Barbara Ostrowska – neurologopeda/tyflopedagog