Procedury wydawania orzeczeń i opinii wwrd/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/ przez  zespoły orzekające działające w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu i procedura wydania opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Sosnowcu znajdują się w zakładce: Więcej o nas...

14 marca 2020 r. w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu odbędzie się szkolenie nt. Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza. Szkolenie poprowadzą mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz i mgr Anna Paluch. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną  dotyczącą zaburzenia, a także ćwiczenie umiejętności przeprowadzania diagnozy, w tym głównie obserwowania i analizowania objawów. Podczas szkolenia omówione zostaną narzędzia do badania mowy i sprawności językowej dziecka z n. m. o typie afazji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych logopedów, psychologów i pedagogów do zapisywania się na szkolenie na stronie internetowej wydawnictwa KOMLOGO: https://www.komlogo.pl/index.php/konferencje/icalrepeat.detail/2020/03/14/5306/-/niedoksztalcenie-mowy-o-typie-afazji-diagnoza

Na stronie Wydawnictwa KOMLOGO znajdują się szczegółowe informacje, m.in. program szkolenia.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu wzięli udział w Treningu Umiejętności Społecznych. W ramach szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:

 1. Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
 2. Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
 3. Modele i zasady komunikacji.
 4. Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy.
 5. Kształtowanie motywacji. Dobór systemów motywacji.
 6. Praca z emocjami.
 7. Praca z konfliktem.
 8. Generalizacja i transfer umiejętności.
 9. Prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników.
 10. Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening.
 11. Narzędzia stosowane w TUS.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu została poszerzona o zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych. Zajęcia rozpoczną się w II semestrze 2020 r.

Wszyscy psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu wzięli udział w szkoleniu nadającym uprawnienia posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

Nasza Poradnia zakupiła dwa standaryzowane testy psychologiczne. Skala Inteligencji Stanford - Binet 5 jest to narzędzie specjalistyczne przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służącej do określenia aktualnego poziomu i struktury rozwoju poznawczego, a tym samym ilorazu inteligencji w skali pełnej. Skala Inteligencji Stanford-Binet jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych umożliwia diagnozę stopnia niepełnosprawności umysłowej oraz diagnozę osób o wybitnych możliwościach intelektualnych.

19.11.2019 r. o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spotkanie dla świeżo upieczonych rodziców, osób oczekujących potomstwa i wszystkich zainteresowanych tym, w jaki sposób stymulować rozwój dziecka (od 0 do 3 lat), wybierając dobre książki i nie zarzucając dzieci kilogramami niepotrzebnych zabawek. Zainteresowanych prosimy o przyjście do pokoju nr 7. Więcej o spotkaniach przeczytają Państwo w zakładce: WIĘCEJ O NAS

15.10.2019 r. o godz. 17.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie dla świeżo upieczonych rodziców, osób oczekujących potomstwa i wszystkich zainteresowanych tym, w jaki sposób stymulować rozwój dziecka (od 0 do 3 lat), wybierając dobre książki i nie zarzucając dzieci kilogramami niepotrzebnych zabawek. Zainteresowanych prosimy o przyjście do pokoju nr 7. Więcej o spotkaniach przeczytają Państwo w zakładce: WIĘCEJ O NAS

dr Kamila Kuros-Kowalska podczas konferencji naukowej pt. Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze, która odbyła się 19 września w Wiśle wygłosiła referat nt. Nowoczesne technologie a utrzymywanie kontaktu z żywym językiem emigrantów w dobie globalizacji.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

 • kształcenia specjalnego
 • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.