Zasady działań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu na czas stanu epidemicznego w Polsce

Podstawa:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.
 • Wytyczne i procedury BHP.
 • Zalecenia Prezydenta Miasta Sosnowiec.

Termin obowiązywania:
Od dnia 13 maja 2020r. do odwołania

 1. Priorytetem działań jest bezpieczeństwo, zapewnienie odpowiednich warunków zgodnych z reżimem sanitarnym pacjentom, personelowi poradni.
 2. Placówka zostaje wyposażona w podstawowe środki higieny, ochrony osobistej w tym płyn do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe.
 3. Do czasu zakończenia stanu epidemii poradnia prowadzi tylko badania diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczenia, opinii WWR, opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego.
 4. Poradnia prowadzi terapię, porady i konsultacje w formie zdalnej. Nie wykonuje się: przesiewowych badań słuchu i pełnych diagnoz logopedycznych, diagnozy testem Ados-2 oraz terapii Tomatisa, EEG Biofeedback (wymagających kontaktu bezpośredniego z ciałem pacjenta).
 5. O konieczności przyjmowania klientów decyduje zespół diagnostów biorąc pod uwagę konieczność wykonania badań w kontakcie bezpośrednim.
 6. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do dostarczenia kserokopii posiadanej dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia lub opinii przed rozpoczęciem badań po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 7. Ksero dokumentacji dostarcza się do poradni po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 8. Dostarczona dokumentacja papierowa składana jest przez rodzica do specjalisty w odrębnym pomieszczeniu. Analizowana i rejestrowana przez pracownika zachowując wszelkie środki ostrożności (odstęp, rękawiczki, maseczki).
 9. Do poradni przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak chorobowych, szczególnie kaszlu, kataru. Zaleca się zmierzenie dziecku temperatury przed przyjściem do poradni (wieczorem w dniu poprzedzającym wizytę i rano,
  w dniu wizyty). Pracownik ma prawo odmówić diagnozowania dziecka chorego lub zakatarzonego, kichającego, kaszlącego (również z powodu alergii).
 10. Rodzic wypełnia oświadczenie o braku kontaktu z osobą zarażoną w ostatnim czasie, oraz o niepodleganiu kwarantannie innych członków rodziny wspólnie z nim zamieszkujących.
 11. W poczekalniach poradni nie stosuje się przez cały okres epidemii żadnych przyborów do rysowania, książeczek, zabawek. Klienci poradni są umawiani na daną godzinę i zobowiązani są do ścisłego jej przestrzegania (ograniczona liczba z osób oczekujących na badanie diagnostyczne w poczekalniach poradni).
 12. Osoby oczekujące w poczekalni są zobowiązane do przestrzegania zasady zachowania bezpiecznej odległości od siebie- 1,5 - 2metry.
 13. Przed wizytą w poradni rodzic ma obowiązek zaopatrzenia siebie i dziecko w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczkę osłaniającą nos i usta oraz rękawiczki.
 14. Pracownicy poradni umawiający wizytę informują rodzica o tym, że brak rękawic dla dziecka lub niemożność prowadzenia w nich badań diagnostycznych będą skutkowały koniecznością dezynfekowania rąk dziecka na terenie poradni.
 15. Płyn do dezynfekcji rąk umieszczony pozostaje w widocznym miejscu przy wejściu, widnieją plakaty informacyjne dot. koronawirusa, zasad higieny, w łazienkach prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. A także informacje zawierające numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 16. Osoby wchodzące do poradni zobowiązuje się do noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych na terenie poradni – dotyczy rodzica/ opiekuna i dziecka powyżej 4 roku życia.
 17. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie poradni jednemu dziecku może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła.
 18. Zalecane jest (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), aby osoby oczekujące na starsze dzieci korzystały ze spaceru lub ławeczek na wolnym powietrzu - na terenie wokół poradni.
 19. W gabinetach diagnostycznych mogą znajdować się, oprócz pracownika, maksymalnie dwie osoby (rodzic/opiekun- jeden dla danego dziecka i diagnozowane dziecko).
 20. W poradni wyznacza się jeden, najmniejszy gabinet jako pomieszczenie - izolatka, na wypadek gdyby ktoś z pracowników lub klientów źle się poczuł (dalsze postępowanie zgodnie z wytycznymi GIS).
 21. Dzieci umawiane na badania pedagogiczne/psychologiczne/logopedyczne przynoszą własne przybory piśmiennicze.
 22. Wszelkie pomoce dydaktyczne, które nie są niezbędne do diagnozy należy zamknąć w szafach (dotyczy to w szczególności pomocy dydaktycznych/ przedmiotów/ zabawek, których nie da sie natychmiast wydezynfekować. Wszelkie maskotki pluszowe muszą być bezwzględnie usunięte/schowane).
 23. Po każdej wizycie należy wietrzyć pomieszczenie od 15 do 30 minut, dokonać dezynfekcji blatu stolika, w miarę możliwości pomocy testowych, klamek.
 24. Badania diagnostyczne należy umawiać z uwzględnieniem ww przerw na wietrzenie i dezynfekcję.
 25. Należy opracować nowy harmonogram godzin pracy od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku, zapewniający w miarę możliwości pracę stacjonarną rotacyjną - w celu uniknięcia kumulacji osób przebywających w poradni.
 26. Zaleca sie stosowanie różnych testów diagnostycznych w obrębie tego samego dnia pracy (np. WISC-R i Stanford-Binet, KOLD). Zaleca się dobór minimum testów do zgłaszanego problemu celem skrócenia czasu przebywania dziecka w gabinecie.
 27. Pracownicy przeprowadzający badania nie mogą przejawić oznak chorobowych.
 28. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do pomiaru temperatury rano, przed wyjściem do pracy. W razie wystąpienia zmiany temperatury należy natychmiast powiadomić dyrekcję poradni oraz pozostać w domu i wdrożyć procedury zalecane przez GIS.
 29. Pracownik w trakcie badania ma być wyposażony w środki ochrony osobistej – maseczki jednorazowe i/lub przyłbice, które należy w trakcie dnia pracy dezynfekować, rękawiczki jednorazowe, które powinny być zmieniane po każdym badaniu, płyn do dezynfekcji - na biurku u każdego pracownika, fartuchy ochronne- w przypadkach tego wymagających np. badanie małych dzieci, niepełnosprawnych.
 30. Gabinety diagnostyczne powinny być wyposażone w dodatkowe stoliki pozwalające zachować dystans 2 metrów od osoby badanej (przyniesione z gabinetów wyłączonych z badań).
 31. Jednorazowe rękawiczki lub jednorazowe maseczki należy wyrzucać do odrębnych, zamykanych koszy oznaczonych tabliczką „odpady specjalne” lub do koszy na śmieci, ale po uprzednim zawiązaniu ich w plastikowym woreczku.
 32. Pracownicy obsługi dokonują dezynfekcji poradni na dotychczasowych zasadach, stosowanych od początku stanu zagrożenia epidemią oraz w czasie epidemii: dezynfekowanie klamek, poręczy, kontaktów, kranów środkami do tego celu zakupionymi, zawierającymi wysoko procentowy alkohol, dezynfekowanie blatów stolików w poczekalni, biurek i lady w sekretariacie oraz blatów biurek w gabinetach specjalnym płynem do dezynfekcji blatów zakupionym z takim przeznaczeniem.

Jak zakładać, nosić, zdejmować i bezpiecznie wyrzucić maskę ochroną?
Źródło: https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/koronawirus/koronawirus-warto-wiedziec/225799,koronawirus-jak-prawidlowo-uzywac-masek-ochronnych

 1. Przed założeniem maski umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą
  z mydłem.
 2. Zasłoń maską starannie usta i nos i przymocuj maskę tak, żeby szczeliny między twarzą a maską ochronną były jak najmniejsze.
 3. Unikaj dotykania maski podczas jej noszenia. Jeśli przypadkiem dotkniesz maskę, umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.
 4. Wymień maskę ochronną na nową, kiedy zrobi się wilgotna. Nigdy nie używaj ponownie maski ochronnej jednorazowego użytku.
 5. Żeby zdjąć maskę, chwyć ją od tyłu za wiązanie (nie dotykaj przedniej powierzchni maski) i zdejmij, a następnie wyrzuć do zamykanego kosza na śmieci. Umyj dokładnie ręce środkiem na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.

Dyrektor PPP 2

Barbara Maroszek

Zasady działań w Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne nr 2 w Sosnowcu na czas stanu epidemicznego w Polsce zatwierdzono na Posiedzenia Rady Pedagogicznej 12 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, za zgodą organu prowadzącego oraz na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach informujemy,  że działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu zostaje zawieszone. Oznacza to, że nie odbywają się w tych dniach żadne spotkania terapeutyczne, diagnostyczne oraz wspierające.

Od dnia 25.03.2020r. do 24.05.2020r. budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
w Sosnowcu pozostaje zamknięty dla pacjentów/klientów, nie odbywają się w tych dniach żadne spotkania terapeutyczne, diagnostyczne oraz wspierające na terenie placówki, jednak telefony poradni oraz adresy mailowe są aktywne, specjaliści pozostają w kontakcie z pacjentami, gotowi do interwencji i pomocy w nagłych przypadkach.

Obecna sytuacja w kraju i na świecie skutkuje dużym wzrostem lęku, jego przejawy są widoczne zarówno w codziennym życiu, jak i w indywidualnym życiu wewnętrznym. Jest to nieuchronny, dodatkowy skutek tego, z czym się obecnie wszyscy zmagamy. Dlatego jesteśmy do dyspozycji w zakresie wspierania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców w tak trudnej, również z psychologicznego punktu widzenia sytuacji. Nasi pracownicy są w stałym kontakcie z zainteresowanymi klientami Poradni, którzy korzystają z możliwości rozmowy i konsultacji psychologicznej za pomocą m.in. nowoczesnych środków multimedialnych. Specjaliści (psycholodzy, pedagodzy i logopedzi), którzy do tej pory prowadzili regularne terapie i grupy wsparcia, wysyłają do swoich podopiecznych materiały do pracy w domu. 

W razie pytań proszę dzwonić pod nr telefonu 32 263 30 34, 692 43 57 67  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 . Wszelkie zapytania można kierować również na adres e-mailowy poradni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeśli potrzebują Państwo skontaktować się z wybranym specjalistą prosimy o wpisanie
w temacie nazwiska (wykaz specjalistów znajduje się w zakładce: KADRA). 

Możliwe jest również ustalenie terminu konsultacji telefonicznej z konkretnym specjalistą. Kontakt telefoniczny ze specjalistą jest równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem Państwa Danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu.

Pragniemy poinformować, że złożone przez Państwa wnioski o wydanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i możliwościami uwarunkowanymi obecną sytuacją – stanem zagrożenia epidemicznego. W związku z przedłużeniem zamknięcia poradni, odbiór bądź złożenie przez Państwa dokumentów jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sposobu i zasad przekazania.


Ponieważ sytuacja rozwija się dynamicznie, prosimy o monitorowanie naszej strony internetowej.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Nasze działanie jest podyktowane dbałością o zdrowie Państwa, zdrowie Państwa dzieci oraz zdrowie pracowników PPP nr 2.

Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwa zrozumieniem.

Barbara Maroszek

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,  za zgodą organu prowadzącego oraz na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach informujemy,  że działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu zostaje zawieszone. Oznacza to, że nie odbywają się w tych dniach żadne spotkania terapeutyczne, diagnostyczne oraz wspierające.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu będzie do dnia 26.04.2020 r. zamknięta, by ograniczyć kontakt między osobami i zminimalizować przenoszenie wirusa poprzez kontakty między ludźmi. Prosimy zatem, by umawiać terminy wizyt oraz odbierać dokumenty po 24.05.2020r.

Informujemy, że pracownicy poradni pozostają w gotowości do pracy i w razie pilnej potrzeby uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej są do Państwa dyspozycji. Wszelkie zapytania można kierować na adres e-mailowy poradni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości należ wskazać specjalistę, do którego adresują Państwo wiadomość). W razie pytań proszę dzwonić pod nr telefonu 692 43 57 67  w godz. 8.00-15.30 od poniedziałku do piątku.

Ponieważ sytuacja rozwija się dynamicznie, prosimy o śledzenie naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Nasze działanie jest podyktowane dbałością o zdrowie Państwa, zdrowie Państwa dzieci oraz zdrowie pracowników PPP nr 2.

Mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwa zrozumieniem.

Barbara Maroszek

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu

Szanowni Państwo,

informuję iż w związku z zaistniałą sytuacją - zamknięciem Poradni, posiedzenie Zespołu Orzekającego w dniach 17 marca i 24 marca zostaje odwołane. O terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego rozpatrującego złożone wnioski zostaną Państwo powiadomieni osobiście przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.

Jak co roku z okazji Europejskiego Dnia Logopedy przypadającego 6 marca, w naszej Poradni odbyły się Dni Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Badania przeprowadzono w minioną sobotę 7 marca i jak zawsze spotkały się bardzo dużym zainteresowaniem i potrzebami mieszkańców Sosnowca. Dzięki współpracy doświadczonych logopedek przebadano 38 dzieci w wieku od 1. do 14. roku życia. Składamy podziękowania dla Pań logopedek za współpracę!

 

W tegorocznym Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych brały udział Panie:

Lidia Zoch-Kowalska, Marta Lipińska, Dagmara Bednarek, Agnieszka Skupiała, Joana Żądecka, Jolanta Pela, Karolina Lula, Barbara Ostrowska, Kamila Kuros-Kowalska, Anna Kamińska

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, mając na uwadze dobro Państwa dzieci, prosimy o rozważenie konieczności zgłaszania się na wizyty w naszej Poradni do 25 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych są odwołane. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Serdecznie Państwa zapraszamy na Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, które odbędą się dnia 07.03.2020 r. w PPP2 w godzinach od 9.00 do 12.00. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 032 263 30 34 lub osobiście w sekretariacie, liczba miejsc ograniczona. Jednocześnie informujemy, że z wizytą nie wiąże się założenie karty. Badanie ma charakter profilaktyczny a rodzice/opiekunowe uzyskają ustną diagnozę oraz wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Nie wydajemy pisemnych informacji ani opinii o wynikach badań wykonanych w tym dniu.

 

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

 • kształcenia specjalnego
 • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.