Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury nt. Jak wspierać dzieci w bezpiecznym emocjonalnie powrocie do szkoły – propozycje dla nauczycieli – reintegracja, dobrostan psychiczny.

Materiał znajdują Państwo w linku:

Reintegracja - propozycje dla nauczycieli

Materiał został opracowany przez naszego psychologa - mgr Małgorzatę Przybyłę-Pecką.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.