Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu od marca 2021 r. w ramach współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Sosnowcu bierze udział w programie profilaktycznym „Nikt nie jest doskonały”. Program skierowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy od roku funkcjonują w wirtualnym, często wyidealizowanym świecie.
W programie oferowane są specjalne kursy i szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz grupy wsparcia dla dzieci. Bezpłatną pomoc przygotowali pracownicy PPP nr 2 w Sosnowcu.

Więcej informacji o programie w linku:

https://www.youtube.com/watch?v=-sOyiDbOKyU&ab_channel=SosnowiecTV-oficjalnykana%C5%82miasta

 

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.