• Zapraszamy dzieci na zajęcia grupowe, raz w tygodniu, w czwartki po południu ( godzina do ustalenia po zebraniu się grupy), na których :

  • zajmiemy się omawianiem różnic kulturowych

  • powspominamy „stare dobre czasy’ za granicą

  • opowiemy o zwyczajach panujących w polskiej szkole

  • opracujemy poradnik reemigranta

  • podszlifujemy język polski

  • wspólnie miło spędzimy czas

Zainteresowanych prosimy o kontakt z mgr Martą Wdówczyk

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.