Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu  oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu mają zaszczyt zaprosić 23 października 2018 r. na konferencję pt.: JAK DZISIAJ WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA? WYZWANIA - ROZWIĄZANIA
Konferencja adresowana jest do nauczycieli, rodziców pedagogów, psychologów i innych specjalistów
Miejsce konferencji: w Sosnowcu (informacja o miejscu konferencji zostanie podana do 16 września 2018r., o czym poinformujemy na stronie internetowej CDN i PPP nr 2)
Koszt uczestnictwa: 100 zł

PROGRAM KONFERENCJI
8.30 – 8.45 Rejestracja uczestników konferencji
8.45 – 9.00 Powitanie gości, Dyrektor PPP nr 2 w Sosnowcu, Dyrektor CDN
9.00 – 9.45 mgr Wioletta Dunajewska: Dzieciaki sensoraki. Dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
9.45 – 10.30 mgr Magdalena Boryczka: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych – inwestycja w zdrową przyszłość dziecka
10.30 – 10.45 Dyskusja
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.00 mgr Jan Kuciński: Wychowanie to sztuka a nie taśma produkcyjna - wychowanie do wartości bez schematów
12.00 – 12.45 mgr Małgorzata Przybyła - Pecka: Wychowanie w realu. Inwestycja w zdrowie psychiczne
12.45 – 13.00 Podsumowanie
13.00 – 13.30 Przerwa

13.30- 15.00 Warsztaty ( w każdej grupie maksymalnie 20 osób )

1) mgr Dominika Mela, mgr Izabela Liguzińska - Wołowiec: Zrozumieć świat dziecka
2) mgr Jan Kuciński, mgr Małgorzata Przybyła - Pecka: Słuchajcie a znajdziecie. Wpisywanie dzieci w role według własnych ograniczeń.
3) mgr Ewa Włodarska, mgr Urszula Szymska: Czy można otworzyć dziecko kluczem do konserw?

http://cdnsosnowiec.edu.pl/pl/4759/21489/konferencja-pt-jak-wspierac-rozwoj-dziecka-wyzwania-rozwiazania-23-1-218-r-.html

Za zgodą Organu Prowadzącego w okresie 30.07.2018r. - 17.08.2017r. poradnia jest czynna w godz. 8.00 – 16.00.


W ubiegłym roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 świeciła na niebiesko,  w tym roku pracownicy poradni brali udział w błękitnym marszu, podczas którego mieszkańcy miasta przeszli głównymi ulicami Sosnowca by zwrócić uwagę na potrzeby osób dotkniętych autyzmem i Zespołem Aspergera. Mottem marszu była piosenka zespołu Kombi „ słodkiego, miłego życia”. Pracownicy naszej poradni brali udział w pochodzie. Nie zabrakło nas także podczas  I niebieskiego festynu. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Niebieska barwa towarzysząca wszystkim przedsięwzięciom symbolizuje gest solidarności i życzliwości w stosunku do osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

W dniu 14 kwietnia odbył się Niebieski Festyn, w trakcie którego specjaliści naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielali zainteresowanym rodzicom między innymi informacji związanych z procedurami dotyczącymi wystawianych przez poradnię orzeczeń, diagnozy przeprowadzanej standaryzowanym testem ADOS-2 oraz wymieniali się informacjami o rozwoju dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 WP 20180415 003

Klub Rodziców Niebiesko Nam – Rodzice Rodzicom

zaprasza na    I NIEBIESKI FESTYN, który odbędzie się 15 kwietnia w Parku Harcerskim

przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu.

Festyn rozpocznie się o godzinie 12.00 na boisku ZSS nr 4 w Sosnowcu, oficjalne rozpoczęcie Festynu o godzinie 14.00

Specjaliści z naszej Poradni są partnerami w wydarzeniu i proponują Państwu porady bez badań i konsultacje, oprócz tego przewidziane są różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, pokazy   i zawody sportowe, legorobotyka, występy muzyczne oraz przedstawienie teatralne

„Hugo szuka żony” przygotowane przez dzieci z PT4. Serdecznie Państwa zapraszamy!

W tym roku dzięki pracy, kompetencji i zaangażowaniu Pań logopedek:


1. Magdaleny Żerdek
2. Agnieszki Hankus
3. Beaty Godoń
4. Agnieszki Grabiec
5. Marioli Massalskiej
6. Ilony Borcz
7. Lidii Zoch-Karłowskiej
8. Barbary Ostrowskiej
9. Kamili Kuros-Kowalskiej
10. Anny Kamińskiej
11. Dagmary Bednarek
12. Joanny Peli
13. Agnieszki Skipiały
14. Joanny Magiery
udało nam się przebadać 54 dzieci w wieku od 2,5 do 11 lat z terenu Sosnowca.

Serdecznie Paniom dziękujemy!

 zdj dbdl

Od 2008 r. prowadzimy terapię EEG Biofeedback, która jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą psychofizjologii stosowanej, wykorzystującą wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynierską do ulepszania funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji poznawczych, poprzez zmianę jego czynności bioelektrycznej i stymulacji neuroplastyczności.

Aktualnie dysponujemy nowym zestawem EEG Biofeedback Procomp2.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, które odbędą się dnia 24.03.2018r w PPP2 w godzinach od 9.00 do 12.00. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 032 263 30 34 lub osobiście w sekretariacie.
Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.