W ramach Światowego Dnia Autyzmu 1 kwietnia 2017 r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Białostocka 17, odbyły się bezpłatne formy pomocy – wstępna diagnoza, dogoterapia, warsztaty dla rodziców, indywidualne konsultacje prowadzone przez pracowników poradni i dogoterapeutkę Panią Katarzynę Pędras - Krawiec.

Świecimy na niebiesko”

 

1 kwietnia 2017 r. (sobota) w godzinach 9.00 - 12.00 poradnia oferuje  bezpłatnie: wstępną diagnozę, dogoterapię, warsztaty dla rodziców, indywidualne konsultacje.

 

Jednocześnie informujemy, że można uczestniczyć tylko w jednej z proponowanych form.

Zapisów na wybraną przez siebie formę pomocy należy dokonywać bezpośrednio w sekretariacie Poradni lub telefonicznie                      (32) 263 30 34.

9.00 – 11.00 – wstępna diagnoza dziecka (rodzic z dzieckiem)

9.00 – 11.00 – dogoterapia (rodzic z dzieckiem)

9.00 – 11.00 – „Szkoła dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami
rozwoju” (rodzic)

Dla wszystkich zainteresowanych bez względu na udział w wyżej wymienionych formach pomocy

w godzinach 11.00 – 12.00 odbędzie się spotkanie ze specjalistami, celem wymiany doświadczeń.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu sieci wsparcia i współpracy wszystkie chętne osoby (nauczyciele, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholodzy itp.) pracujące z dziećmi wieku przedszkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera).

Spotkanie prowadzić będą: mgr Paulina Stolecka, mgr Aleksandra Wrona.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.