W ramach Światowego Dnia Autyzmu 1 kwietnia 2017 r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Białostocka 17, odbyły się bezpłatne formy pomocy – wstępna diagnoza, dogoterapia, warsztaty dla rodziców, indywidualne konsultacje prowadzone przez pracowników poradni i dogoterapeutkę Panią Katarzynę Pędras - Krawiec.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.