Proponujemy szkolenie przeznaczone dla rad pedagogicznych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów: "MULTIMEDIA W WYCHOWANIU – OBIAD BEZ TABLETA".

Szkolenie w formie prezentacji zostało po raz pierwszy przeprowadzone w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Stymulowanie rozwoju dziecka w dobie globalizacji i powszechnej cyfryzacji społeczeństwa. O wyzwaniach i praktycznych działaniach terapeutów, Sosnowiec, 14.11.2017r. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Dnia 14 listopada 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Sosnowiec odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu pt. "Stymulowanie rozwoju dziecka w dobie globalizacji i powszechnej cyfryzacji społeczeństwa. O wyzwaniach i praktycznych działaniach terapeutów." Materiały z konferencji do pobrania poniżej.

 

20.10.2017r  odbyła się konferencja pt. "Świadoma szkoła", nad którą honorowy patronat objął Prezydent Arkadiusz Chęciński. Wsparcia udzieliły:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne nr 1 i nr 2, Miejska Komenda Policji , a także Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, który udostępnił salę kameralną na potrzeby tego spotkania. Dzięki finansowaniu wydarzenia przez Gminę Sosnowiec- uczestnicy nie ponosili kosztów.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.