Od 2008 r. prowadzimy terapię EEG Biofeedback, która jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą psychofizjologii stosowanej, wykorzystującą wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynierską do ulepszania funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji poznawczych, poprzez zmianę jego czynności bioelektrycznej i stymulacji neuroplastyczności.

Aktualnie dysponujemy nowym zestawem EEG Biofeedback Procomp2.

Serdecznie zapraszamy Państwa na Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, które odbędą się dnia 24.03.2018r w PPP2 w godzinach od 9.00 do 12.00. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 032 263 30 34 lub osobiście w sekretariacie.
Liczba miejsc ograniczona.

Trwają zapisy na kolejną edycję warsztatów kierowanych do rodziców i nauczycieli „ Szkoła dla Rodziców ”. Cykl obejmuje 10 spotkań prowadzonych przez psychologów.

Grupa w poniedziałki rusza 19.03.2018r. Prowadzący: mgr Małgorzata Przybyła - Pecka i mgr Jan Kuciński

Grupa we wtorki rozpoczęła zajęcia 13.02.2018r. Prowadzące: mgr Urszula Szymska i mgr Ewa Włodarska

Zapisy przyjmujemy pod nr telefonu 32 263 30 34 lub osobiście w sekretariacie.


Od lutego 2018r. rozpoczął się cykl zajęć dla dwóch grup dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Spotkania w poniedziałki  (dla dzieci do trzeciego roku życia) prowadzą logopedzi:   dr Kamila Kuros-Kowalska i mgr Anna Kamińska.

Spotkania w piątki  (dla dzieci po trzecim roku życia) – logopedzi: dr Kamila Kuros-Kowalska i mgr Barbara Ostrowska.

Od stycznia 2018r. nasza poradnia poszerzyła swoją ofertę o najnowocześniejszy aparat do prowadzenia terapii słuchu metodą dźwiękowej stymulacji sensorycznej A. Tomatisa.
Terapia słuchowa Tomatisa skierowana jest dla dzieci i młodzieży z diagnozą centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzeniami zachowania (ADHD), z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, osób borykających się z trudnościami w nauce (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.), problemami z koncentracją, uwagą i pamięcią, trudnościami językowymi np. SLI, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, wadami wymowy.
Treningi z zakresie I stopnia na terenie naszej poradni prowadzą: surdologopeda – dr Kamila Kuros-Kowalska oraz surdopedagog – mgr Katarzyna Kempa.

W dniu w 09.01.2018 r. w siedzibie CDN odbyła się konferencja nt. „Multimedia w wychowaniu. Terapia poznawczo-behawioralna w terapii uzależnień”. Współorganizatorami zjazdu były sosnowieckie placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Prelegentem z ramienia PPP nr 2 była mgr Małgorzata Przybyła-Pecka, która wygłosiła referat „Multimedia w wychowaniu – obiad bez tableta”. Referat był wcześniej wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w listopadzie 2017 r. przez CDN i naszą Poradnię a prelekcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.