Szanowni Państwo,

informuję iż w związku z zaistniałą sytuacją - zamknięciem Poradni, posiedzenie Zespołu Orzekającego w dniach 17 marca i 24 marca zostaje odwołane. O terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego rozpatrującego złożone wnioski zostaną Państwo powiadomieni osobiście przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.

Jak co roku z okazji Europejskiego Dnia Logopedy przypadającego 6 marca, w naszej Poradni odbyły się Dni Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Badania przeprowadzono w minioną sobotę 7 marca i jak zawsze spotkały się bardzo dużym zainteresowaniem i potrzebami mieszkańców Sosnowca. Dzięki współpracy doświadczonych logopedek przebadano 38 dzieci w wieku od 1. do 14. roku życia. Składamy podziękowania dla Pań logopedek za współpracę!

 

W tegorocznym Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych brały udział Panie:

Lidia Zoch-Kowalska, Marta Lipińska, Dagmara Bednarek, Agnieszka Skupiała, Joana Żądecka, Jolanta Pela, Karolina Lula, Barbara Ostrowska, Kamila Kuros-Kowalska, Anna Kamińska

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, mając na uwadze dobro Państwa dzieci, prosimy o rozważenie konieczności zgłaszania się na wizyty w naszej Poradni do 25 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych są odwołane. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Serdecznie Państwa zapraszamy na Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, które odbędą się dnia 07.03.2020 r. w PPP2 w godzinach od 9.00 do 12.00. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 032 263 30 34 lub osobiście w sekretariacie, liczba miejsc ograniczona. Jednocześnie informujemy, że z wizytą nie wiąże się założenie karty. Badanie ma charakter profilaktyczny a rodzice/opiekunowe uzyskają ustną diagnozę oraz wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Nie wydajemy pisemnych informacji ani opinii o wynikach badań wykonanych w tym dniu.

 

Procedury wydawania orzeczeń i opinii wwrd/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/ przez  zespoły orzekające działające w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu i procedura wydania opinii przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Sosnowcu znajdują się w zakładce: Więcej o nas...

14 marca 2020 r. w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu odbędzie się szkolenie nt. Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza. Szkolenie poprowadzą mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz i mgr Anna Paluch. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną  dotyczącą zaburzenia, a także ćwiczenie umiejętności przeprowadzania diagnozy, w tym głównie obserwowania i analizowania objawów. Podczas szkolenia omówione zostaną narzędzia do badania mowy i sprawności językowej dziecka z n. m. o typie afazji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych logopedów, psychologów i pedagogów do zapisywania się na szkolenie na stronie internetowej wydawnictwa KOMLOGO: https://www.komlogo.pl/index.php/konferencje/icalrepeat.detail/2020/03/14/5306/-/niedoksztalcenie-mowy-o-typie-afazji-diagnoza

Na stronie Wydawnictwa KOMLOGO znajdują się szczegółowe informacje, m.in. program szkolenia.

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu wzięli udział w Treningu Umiejętności Społecznych. W ramach szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:

 1. Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
 2. Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
 3. Modele i zasady komunikacji.
 4. Planowanie i organizowanie TUS. Zasady doboru grupy.
 5. Kształtowanie motywacji. Dobór systemów motywacji.
 6. Praca z emocjami.
 7. Praca z konfliktem.
 8. Generalizacja i transfer umiejętności.
 9. Prowadzenie TUS zgodnie z systemem motywacji uczestników.
 10. Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening.
 11. Narzędzia stosowane w TUS.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu została poszerzona o zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych. Zajęcia rozpoczną się w II semestrze 2020 r.

Wszyscy psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu wzięli udział w szkoleniu nadającym uprawnienia posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

Nasza Poradnia zakupiła dwa standaryzowane testy psychologiczne. Skala Inteligencji Stanford - Binet 5 jest to narzędzie specjalistyczne przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służącej do określenia aktualnego poziomu i struktury rozwoju poznawczego, a tym samym ilorazu inteligencji w skali pełnej. Skala Inteligencji Stanford-Binet jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych umożliwia diagnozę stopnia niepełnosprawności umysłowej oraz diagnozę osób o wybitnych możliwościach intelektualnych.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

 • kształcenia specjalnego
 • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.