Trwają zapisy na kolejną edycję warsztatów kierowanych do rodziców i nauczycieli „ Szkoła dla Rodziców ”. Cykl obejmuje 10 spotkań prowadzonych przez psychologów.

Grupa w poniedziałki rusza 19.03.2018r. Prowadzący: mgr Małgorzata Przybyła - Pecka i mgr Jan Kuciński

Grupa we wtorki rozpoczęła zajęcia 13.02.2018r. Prowadzące: mgr Urszula Szymska i mgr Ewa Włodarska

Zapisy przyjmujemy pod nr telefonu 32 263 30 34 lub osobiście w sekretariacie.


Od lutego 2018r. rozpoczął się cykl zajęć dla dwóch grup dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Spotkania w poniedziałki  (dla dzieci do trzeciego roku życia) prowadzą logopedzi:   dr Kamila Kuros-Kowalska i mgr Anna Kamińska.

Spotkania w piątki  (dla dzieci po trzecim roku życia) – logopedzi: dr Kamila Kuros-Kowalska i mgr Barbara Ostrowska.

Od stycznia 2018r. nasza poradnia poszerzyła swoją ofertę o najnowocześniejszy aparat do prowadzenia terapii słuchu metodą dźwiękowej stymulacji sensorycznej A. Tomatisa.
Terapia słuchowa Tomatisa skierowana jest dla dzieci i młodzieży z diagnozą centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzeniami zachowania (ADHD), z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, osób borykających się z trudnościami w nauce (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.), problemami z koncentracją, uwagą i pamięcią, trudnościami językowymi np. SLI, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, wadami wymowy.
Treningi z zakresie I stopnia na terenie naszej poradni prowadzą: surdologopeda – dr Kamila Kuros-Kowalska oraz surdopedagog – mgr Katarzyna Kempa.

W dniu w 09.01.2018 r. w siedzibie CDN odbyła się konferencja nt. „Multimedia w wychowaniu. Terapia poznawczo-behawioralna w terapii uzależnień”. Współorganizatorami zjazdu były sosnowieckie placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Prelegentem z ramienia PPP nr 2 była mgr Małgorzata Przybyła-Pecka, która wygłosiła referat „Multimedia w wychowaniu – obiad bez tableta”. Referat był wcześniej wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w listopadzie 2017 r. przez CDN i naszą Poradnię a prelekcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Proponujemy szkolenie przeznaczone dla rad pedagogicznych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów: "MULTIMEDIA W WYCHOWANIU – OBIAD BEZ TABLETA".

Szkolenie w formie prezentacji zostało po raz pierwszy przeprowadzone w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Stymulowanie rozwoju dziecka w dobie globalizacji i powszechnej cyfryzacji społeczeństwa. O wyzwaniach i praktycznych działaniach terapeutów, Sosnowiec, 14.11.2017r. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Dnia 14 listopada 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Sosnowiec odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu pt. "Stymulowanie rozwoju dziecka w dobie globalizacji i powszechnej cyfryzacji społeczeństwa. O wyzwaniach i praktycznych działaniach terapeutów." Materiały z konferencji do pobrania poniżej.

 

20.10.2017r  odbyła się konferencja pt. "Świadoma szkoła", nad którą honorowy patronat objął Prezydent Arkadiusz Chęciński. Wsparcia udzieliły:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne nr 1 i nr 2, Miejska Komenda Policji , a także Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, który udostępnił salę kameralną na potrzeby tego spotkania. Dzięki finansowaniu wydarzenia przez Gminę Sosnowiec- uczestnicy nie ponosili kosztów.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.