Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nasz sekretariat w okresie wakacyjnym będzie otwarty codziennie w godzinach: 8.00- 16.00. 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w okresie od 1.08.2022 r. do 26.08.2022 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu będzie funkcjonować w godzinach 8.00 - 16.00

Zajęcia wakacyjne „Zabawy z językiem polskim”

Prowadzący: Kamila Kuros-Kowalska, Katarzyna Kempa

Czas: Dwa pierwsze tygodnie lipca 2022 r. => od 5 lipca do 15 lipca 2022 r.

Godzina: 10.00-12.00

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu, sala nr 9

Zapraszamy do udziału w wakacyjnych zajęciach dzieci z Ukrainy w wieku od 6. do 10. roku życia.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci chcących wzbogacić słownictwo oraz wiedzę na temat języka polskiego i polskiej kultury. W trakcie zajęć, w przyjaznej atmosferze, dzieci spędzą czas podczas zabawy, wzbogacając umiejętności komunikacyjne oraz wiedzę o języku polskim.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej wakacyjnej zabawy.

Zapisy w sekretariacie pod nr telefonu: Tel. (32) 263 30 34 lub 692 43 57 67 

Limit osób: 12 osób

 

Канікуларні заняття “Забави з польською мовою”

Ведучий: Каміла Курос-Ковальська, Катажина Кемпа

Час: Два перші тижні липня  2022 р. => від 5 липня до 15 липня 2022

Година: 10.-12.00

ЗАЛ НОМЕР 9

Запрошуємо до участі у канікулярних заняттях дітей з України та дітей з Польщі у віці від  6. do 10. року життя.

Заняття призначені для дітей, що хочуть збагатити лексику і поширити знання польської мови та польської культури. Під час занять, у приязній атмосфері, діти проводять час під час забави, збагачуючи комунікаційні вміння та знання польської мови. 

 Сердечно запрошуємо до спільної канікулярної забави.

Записуватися можна у секретаріаті під номером телефону Тел. (32) 263 30 34 або  692 43 57 67 

Кільскість осіб: 12 осіб

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

Wyrażamy ogromną wdzięczność logopedkom z różnych ośrodków w Sosnowcu, które zgodziły się bezinteresownie zaangażować w Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, tj. paniom: Magdalenie Ferdek, Emilii Grunwald, Agnieszce Hankus, Annie Kamińskiej, Kamili Kuros-Kowalskiej, Marcie Lipińskiej oraz Karolinie Luli.

W tym roku, w piątkowe popołudnie, 13 maja w naszej Poradni zbadano dodatkowych 20 dzieci, które uzyskały fachową pomoc, a ich bliscy cenne wskazówki do stymulowania rozwoju mowy.

 

Szanowni Państwo,

w zakładce: Bank dobrych praktyk znajdą Państwo przydatne materiały do zajęć, udostępnione nam przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Soscnowu. Zachęcamy do skorzystania z różnych pomysłów na:

  • powitanie dzieci z Ukrainy w szkołach i placówkach;
  • gry i zabawy, które pomogą choć na chwilę zapomnieć o bolesnych przeżyciach;
  • ćwiczenia mające na celu rozładownie napięcia, radzenie sobie z trudnymi uczuciami, zmianami i stratami, a także służące budowaniu odporności psychicznej, które udostępnione zostały za zgodą fundacji Partnership for Children;
  • lepszą komunikację i  porozumienie w języku polskim i ukraińskim;
  • zadbanie o zdrowie psychiczne samych nauczycieli i opiekunów;
  • lektury, propozycje bajek i opowiadań.

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.