20.10.2017r  odbyła się konferencja pt. "Świadoma szkoła", nad którą honorowy patronat objął Prezydent Arkadiusz Chęciński. Wsparcia udzieliły:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne nr 1 i nr 2, Miejska Komenda Policji , a także Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, który udostępnił salę kameralną na potrzeby tego spotkania. Dzięki finansowaniu wydarzenia przez Gminę Sosnowiec- uczestnicy nie ponosili kosztów.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.