Spotkanie - debata w spraiw dopalaczy

W piątek 30 października odbyła się w ZSO nr 9 w Sosnowcu akcja profilaktyczna "Bezpieczna szkoła - bezpieczne dziecko". W ramach tej akcji gimnazjaliści z Gimnazjum nr 2 wzięli udział w spotkaniu - debacie dotyczącej dopalaczy, przygotowanej przez psychologów z PPP nr 2 w Sosnowcu.

Na terenie Poradni ruszyły kolejne warsztaty wychowawcze  "Szkoła dla rodziców". Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu - cykl 10-ciu spotkań.

  • Grupa poniedziałkowa -zajęcia w toku, godz.16.00
  • Grupa wtorkowa-zajęcia w toku

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.