Na terenie Poradni ruszyły kolejne warsztaty wychowawcze  "Szkoła dla rodziców". Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu - cykl 10-ciu spotkań.

  • Grupa poniedziałkowa -zajęcia w toku, godz.16.00
  • Grupa wtorkowa-zajęcia w toku

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.