Szanowni Państwo,
z uwagi na dużą liczbę zachorowań i wprowadzony od 20 marca 2021 r. lockdown w całym kraju jesteśmy zmuszeni przenieść Dni Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych na kolejny miesiąc. Informacje dotyczące nowego terminu będą zamieszczone na stronie internetowej oraz facebooku PPP2 w Sosnowcu.

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do zapoznania się z materiałami - wskazówkami dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli dotyczącymi powrotu do szkół po okresie pandemii i nauczania zdalnego. Trzy plakaty dla każdej z wyżej wymienionych grup czekają na Państwa w zakładce "E-porady". Owocnej lektury!

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.