Wszyscy psycholodzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu wzięli udział w szkoleniu nadającym uprawnienia posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

Nasza Poradnia zakupiła dwa standaryzowane testy psychologiczne. Skala Inteligencji Stanford - Binet 5 jest to narzędzie specjalistyczne przeznaczone do diagnozy indywidualnej, służącej do określenia aktualnego poziomu i struktury rozwoju poznawczego, a tym samym ilorazu inteligencji w skali pełnej. Skala Inteligencji Stanford-Binet jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych umożliwia diagnozę stopnia niepełnosprawności umysłowej oraz diagnozę osób o wybitnych możliwościach intelektualnych.

19.11.2019 r. o godz. 17.00 zapraszamy na kolejne spotkanie dla świeżo upieczonych rodziców, osób oczekujących potomstwa i wszystkich zainteresowanych tym, w jaki sposób stymulować rozwój dziecka (od 0 do 3 lat), wybierając dobre książki i nie zarzucając dzieci kilogramami niepotrzebnych zabawek. Zainteresowanych prosimy o przyjście do pokoju nr 7. Więcej o spotkaniach przeczytają Państwo w zakładce: WIĘCEJ O NAS

15.10.2019 r. o godz. 17.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie dla świeżo upieczonych rodziców, osób oczekujących potomstwa i wszystkich zainteresowanych tym, w jaki sposób stymulować rozwój dziecka (od 0 do 3 lat), wybierając dobre książki i nie zarzucając dzieci kilogramami niepotrzebnych zabawek. Zainteresowanych prosimy o przyjście do pokoju nr 7. Więcej o spotkaniach przeczytają Państwo w zakładce: WIĘCEJ O NAS

dr Kamila Kuros-Kowalska podczas konferencji naukowej pt. Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze, która odbyła się 19 września w Wiśle wygłosiła referat nt. Nowoczesne technologie a utrzymywanie kontaktu z żywym językiem emigrantów w dobie globalizacji.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą zajęć grupowych, które proponujemy w roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia mogą odbywać się na terenie poradni lub placówek należących do naszego rejonu. Zgłoszeń na poszczególne zajęcia należy dokonywać wyłącznie u osób prowadzących.

 

Za zgodą Organu Prowadzącego w okresie 29.07.2019r. – 16.08.2019r. nasza poradnia jest czynna w godz. 8.00 – 16.00.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.