Z przyjemnością informujemy, że 15 i 16 kwietnia 2023 roku odbędzie się Forum Metodyczne dla Nauczycieli w Akademii WSB, które będzie szansą na wymianę myśli naukowej i doświadczeń związanych z edukacją, w tym praktycznych rozwiązań m.in. z zakresu dydaktyki, neurodydaktyki, terapii pedagogicznej czy edukacji włączającej. 

Wydarzenie jest certyfikowane i odbędzie się w Audytorium Maximum. Link do wydarzenia: https://wsb.edu.pl/forum-metodyczne/rejestracja

Podczas wydarzenia poruszane będą takie zagadnienia jak:

  • możliwości edukacji przyszłości,
  • matematyka w działaniu - rozwijanie myślenia matematycznego małego dziecka,
  • jak uczyć, żeby wspomagać rozwój kompetencji przyszłości.

Podczas Forum można również wziąć udział  w warsztatach tematycznych.

W niedzielę, 16 kwietnia 2023 r., jako prelegent wystąpi pracownik naszej poradni – mgr Joanna Piaśnik. Pani pedagog zaprezentuje temat: Dyskalkulia – pewna trudność, czy poważny problem?

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo, 

informujemy o ciekawym wydarzeniu, którego jesteśmy patronem, tj. ZAGŁĘBIOWSKIEJ KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW NT. "POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA W SPEKTRUM AUTYZMU (ASD) W SYSTEMIE EDUKACJI".

Konferencja odbędzie się 5 kwietnia 2023 r. w Zagłębiowskiej Mediatece. Szczegóły konferencji i program w linku: materiały promocyjne_konferencja2023 Lista pozostałych prelegentów dostępna w linku: Prelegenci.

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.