9 października o godz. 17.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie dla świeżo upieczonych rodziców, osób oczekujących potomstwa i wszystkich zainteresowanych tym, w jaki sposób stymulować rozwój dziecka (od 0 do 3 lat), wybierając dobre książki i nie zarzucając dzieci kilogramami niepotrzebnych zabawek. Zapisy na zajęcia u dr Kamili Kuros-Kowalskiej.

Więcej o spotkaniach przeczytają Państwo w zakładce: WIĘCEJ O NAS

Cykl obejmuje 10 spotkań prowadzonych przez psychologów: mgr Małgorzatę Przybyłę-Pecką

oraz mgr Jana Kucińskiego. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie 24 września (zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 16.00 -19.00).
Z uwagi na specyfikę tematu warsztatów ważna jest Państwa obecność na przynajmniej ośmiu spotkaniach.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu  oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu mają zaszczyt zaprosić 23 października 2018 r. na konferencję pt.: JAK DZISIAJ WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA? WYZWANIA - ROZWIĄZANIA
Konferencja adresowana jest do nauczycieli, rodziców pedagogów, psychologów i innych specjalistów
Miejsce konferencji: w Sosnowcu (informacja o miejscu konferencji zostanie podana do 16 września 2018r., o czym poinformujemy na stronie internetowej CDN i PPP nr 2)
Koszt uczestnictwa: 100 zł

PROGRAM KONFERENCJI
8.30 – 8.45 Rejestracja uczestników konferencji
8.45 – 9.00 Powitanie gości, Dyrektor PPP nr 2 w Sosnowcu, Dyrektor CDN
9.00 – 9.45 mgr Wioletta Dunajewska: Dzieciaki sensoraki. Dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
9.45 – 10.30 mgr Magdalena Boryczka: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych – inwestycja w zdrową przyszłość dziecka
10.30 – 10.45 Dyskusja
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.00 mgr Jan Kuciński: Wychowanie to sztuka a nie taśma produkcyjna - wychowanie do wartości bez schematów
12.00 – 12.45 mgr Małgorzata Przybyła - Pecka: Wychowanie w realu. Inwestycja w zdrowie psychiczne
12.45 – 13.00 Podsumowanie
13.00 – 13.30 Przerwa

13.30- 15.00 Warsztaty ( w każdej grupie maksymalnie 20 osób )

1) mgr Dominika Mela, mgr Izabela Liguzińska - Wołowiec: Zrozumieć świat dziecka
2) mgr Jan Kuciński, mgr Małgorzata Przybyła - Pecka: Słuchajcie a znajdziecie. Wpisywanie dzieci w role według własnych ograniczeń.
3) mgr Ewa Włodarska, mgr Urszula Szymska: Czy można otworzyć dziecko kluczem do konserw?

http://cdnsosnowiec.edu.pl/pl/4759/21489/konferencja-pt-jak-wspierac-rozwoj-dziecka-wyzwania-rozwiazania-23-1-218-r-.html

Za zgodą Organu Prowadzącego w okresie 30.07.2018r. - 17.08.2017r. poradnia jest czynna w godz. 8.00 – 16.00.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz.U. 2018.1000),
− informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2, 41 -219 Sosnowiec, ul. Białostocka 17, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 32 263 30 34
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka można się kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 32 263 30 34 lub pisemnie na adres na adres wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy na usługi psychologiczne na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b (w zakresie danych szczególnej kategorii)
4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
5. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy wysłać wiadomość o treści ”wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego dziecka – imię i nazwisko” na adres: Psychologiczno Pedagogicznej nr 2, 41 -219 Sosnowiec, ul. Białostocka 17,
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny ale jest konieczny.
8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty, które:
• uprawnione są do nadzoru/kontroli/współpracy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi prace poradni,
• wynikają z obowiązku realizacji zadań zgodnych z zasadami działania publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
9. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przez przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi.

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.


W ubiegłym roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 świeciła na niebiesko,  w tym roku pracownicy poradni brali udział w błękitnym marszu, podczas którego mieszkańcy miasta przeszli głównymi ulicami Sosnowca by zwrócić uwagę na potrzeby osób dotkniętych autyzmem i Zespołem Aspergera. Mottem marszu była piosenka zespołu Kombi „ słodkiego, miłego życia”. Pracownicy naszej poradni brali udział w pochodzie. Nie zabrakło nas także podczas  I niebieskiego festynu. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Niebieska barwa towarzysząca wszystkim przedsięwzięciom symbolizuje gest solidarności i życzliwości w stosunku do osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera.

W dniu 14 kwietnia odbył się Niebieski Festyn, w trakcie którego specjaliści naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielali zainteresowanym rodzicom między innymi informacji związanych z procedurami dotyczącymi wystawianych przez poradnię orzeczeń, diagnozy przeprowadzanej standaryzowanym testem ADOS-2 oraz wymieniali się informacjami o rozwoju dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 WP 20180415 003

Klub Rodziców Niebiesko Nam – Rodzice Rodzicom

zaprasza na    I NIEBIESKI FESTYN, który odbędzie się 15 kwietnia w Parku Harcerskim

przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu.

Festyn rozpocznie się o godzinie 12.00 na boisku ZSS nr 4 w Sosnowcu, oficjalne rozpoczęcie Festynu o godzinie 14.00

Specjaliści z naszej Poradni są partnerami w wydarzeniu i proponują Państwu porady bez badań i konsultacje, oprócz tego przewidziane są różnego rodzaju atrakcje dla dzieci, pokazy   i zawody sportowe, legorobotyka, występy muzyczne oraz przedstawienie teatralne

„Hugo szuka żony” przygotowane przez dzieci z PT4. Serdecznie Państwa zapraszamy!

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.