Cykl obejmuje 10 spotkań prowadzonych przez psychologów: mgr Małgorzatę Przybyłę-Pecką

oraz mgr Jana Kucińskiego. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie 24 września (zajęcia będą odbywały się w poniedziałki w godzinach 16.00 -19.00).
Z uwagi na specyfikę tematu warsztatów ważna jest Państwa obecność na przynajmniej ośmiu spotkaniach.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.