Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu  oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu mają zaszczyt zaprosić 23 października 2018 r. na konferencję pt.: JAK DZISIAJ WSPIERAĆ ROZWÓJ DZIECKA? WYZWANIA - ROZWIĄZANIA
Konferencja adresowana jest do nauczycieli, rodziców pedagogów, psychologów i innych specjalistów
Miejsce konferencji: w Sosnowcu (informacja o miejscu konferencji zostanie podana do 16 września 2018r., o czym poinformujemy na stronie internetowej CDN i PPP nr 2)
Koszt uczestnictwa: 100 zł

PROGRAM KONFERENCJI
8.30 – 8.45 Rejestracja uczestników konferencji
8.45 – 9.00 Powitanie gości, Dyrektor PPP nr 2 w Sosnowcu, Dyrektor CDN
9.00 – 9.45 mgr Wioletta Dunajewska: Dzieciaki sensoraki. Dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
9.45 – 10.30 mgr Magdalena Boryczka: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych – inwestycja w zdrową przyszłość dziecka
10.30 – 10.45 Dyskusja
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.00 mgr Jan Kuciński: Wychowanie to sztuka a nie taśma produkcyjna - wychowanie do wartości bez schematów
12.00 – 12.45 mgr Małgorzata Przybyła - Pecka: Wychowanie w realu. Inwestycja w zdrowie psychiczne
12.45 – 13.00 Podsumowanie
13.00 – 13.30 Przerwa

13.30- 15.00 Warsztaty ( w każdej grupie maksymalnie 20 osób )

1) mgr Dominika Mela, mgr Izabela Liguzińska - Wołowiec: Zrozumieć świat dziecka
2) mgr Jan Kuciński, mgr Małgorzata Przybyła - Pecka: Słuchajcie a znajdziecie. Wpisywanie dzieci w role według własnych ograniczeń.
3) mgr Ewa Włodarska, mgr Urszula Szymska: Czy można otworzyć dziecko kluczem do konserw?

http://cdnsosnowiec.edu.pl/pl/4759/21489/konferencja-pt-jak-wspierac-rozwoj-dziecka-wyzwania-rozwiazania-23-1-218-r-.html

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.