W czerwcu 2018r. nasi specjaliści: mgr Katarzyna Kempa oraz dr Kamila Kuros-Kowalska ukończyli szkolenie, dzięki któremu uzyskali uprawnienia do przeprowadzania testów uwagi słuchowej za pomocą TLTS w celu personalizacji programów słuchowych i monitorowania postępów dokonywanych przez osoby uczestniczące w terapii Tomatisa w naszej poradni. Wzbogaciliśmy naszą ofertę nie tylko o nowy test uwagi słuchowej, ale także seanse fazy aktywnej       i ustawianie poziomu lateralizacji. Nasi specjaliści otrzymali tytuł Praktyka Metody Tomatisa® (poziom 2).