Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO Ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.( Dz.U. 2018.1000),

 − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor  Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej nr 2, 41 -219 Sosnowiec,
  ul. Białostocka 17, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 32 263 30 34
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka można się kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 32 263 30 34 lub pisemnie na adres na adres wskazany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy na usługi psychologiczne na podstawie art. 6 ust.1 lit. b i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b (w zakresie danych szczególnej kategorii)
 4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 5. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy wysłać wiadomość o treści ”wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego dziecka – imię i nazwisko” na adres: Psychologiczno Pedagogicznej nr 2, 41 -219 Sosnowiec, ul. Białostocka 17,
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 7. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 8. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 9. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 10. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11. prawo do przenoszenia danych;
 12. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka ma charakter dobrowolny ale jest konieczny.
 14. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty, które:
  • uprawnione są do nadzoru/kontroli/współpracy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi prace poradni,
  • wynikają z obowiązku realizacji zadań zgodnych z zasadami działania publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 15. Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przez przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi.
 16. Na podstawie ww. rozporządzenia Pan Radosław Wiktorski pełni obowiązki  Inspektora Ochrony Danych dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu.

Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.