Nasza kadra składa się z:

psychologów, pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, logopedów, neurologopedów, surdologopedów z dodatkowymi uprawnieniami z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dysleksji rozwojowej EEG Biofeedback, ORE, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, psychoterapeutów psychodynamicznych, psychoterapeutów, socjoterapeutów, terapeutów podstaw psychiatrii dzieci i młodzieży (diagnozowanie i wybrane formy terapii, psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży), asystenta psychodramy,  terapeutów Metody Tomatisa (Praktycy Metody Tomatisa - poziom 1 oraz poziom 2), doradztwa zawodowego, terapii krótkoterminowej ukierunkowanej na rozwiązanie problemu, specjalistów edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, specjalistów diagnozujących testem ADOS, Binet 5 oraz KOLD.