20.10.2017r  odbyła się konferencja pt. "Świadoma szkoła", nad którą honorowy patronat objął Prezydent Arkadiusz Chęciński. Wsparcia udzieliły:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne nr 1 i nr 2, Miejska Komenda Policji , a także Zespół Szkół Muzycznych w Sosnowcu, który udostępnił salę kameralną na potrzeby tego spotkania. Dzięki finansowaniu wydarzenia przez Gminę Sosnowiec- uczestnicy nie ponosili kosztów.

Tematyka konferencji koncentrowała się na zagrożeniach, charakterystycznych dla współczesnego świata - narkotykach, dopalaczach, niebezpieczeństwach wynikających z używania nowoczesnych technologii.

Zagadnienia z zakresu terapii uzależnień przedstawiła p. Agnieszka Musiał – z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu. O kluczowych niebezpieczeństwach związanych z dostępem do narkotyków i dopalaczy mówił psycholog Jan Kuciński z Poradni nr 2 , natomiast asp. Sebastian Knapik oraz st. sierż. Marcin Kolasa z Komisariat Policji III w Sosnowcu omówili procedury działania, które powinni stosować rodzice i opiekunowie.

Postawy dzieci i młodzieży w sieci zaprezentował z kolei gość specjalny Konferencji – prof. Jacek Pyżalski. Wykorzystując wyniki własnych badań obalił kilka mitów, dotyczących zachowania młodych ludzi w Internecie, zaproponował też metody zapobiegania zachowaniom ryzykownym w sieci.

Zagadnienia poruszone podczas konferencji „Świadoma szkoła” z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości profilaktyki szkolnej, pomogą także rodzicom, którzy, oprócz nauczycieli, znaleźli się w gronie uczestników wykładów, w efektywniejszym rozpoznawaniu potencjalnie groźnych sytuacji i zachowań własnych dzieci

 

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.