Od października 2017r. nasze logopedki dr Kamila Kuros-Kowalska i mgr Barbara
Ostrowska ukończyły szkolenie dotyczące korzystania z narzędzia do badania logopedycznego KOLD. Nasza poradnia posiada Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD, które są standaryzowanym testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Autorem testu jest dr Joanna Gruba.
Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, jak badane dziecko rozwija się w obszarach badania logopedycznego.