Trwają zapisy na kolejną edycję warsztatów kierowanych do rodziców i nauczycieli „ Szkoła dla Rodziców ”. Cykl obejmuje 10 spotkań prowadzonych przez psychologów.

Grupa w poniedziałki rusza 19.03.2018r. Prowadzący: mgr Małgorzata Przybyła - Pecka i mgr Jan Kuciński

Grupa we wtorki rozpoczęła zajęcia 13.02.2018r. Prowadzące: mgr Urszula Szymska i mgr Ewa Włodarska

Zapisy przyjmujemy pod nr telefonu 32 263 30 34 lub osobiście w sekretariacie.


Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.