Od lutego 2018r. rozpoczął się cykl zajęć dla dwóch grup dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Spotkania w poniedziałki  (dla dzieci do trzeciego roku życia) prowadzą logopedzi:   dr Kamila Kuros-Kowalska i mgr Anna Kamińska.

Spotkania w piątki  (dla dzieci po trzecim roku życia) – logopedzi: dr Kamila Kuros-Kowalska i mgr Barbara Ostrowska.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.