Od stycznia 2018r. nasza poradnia poszerzyła swoją ofertę o najnowocześniejszy aparat do prowadzenia terapii słuchu metodą dźwiękowej stymulacji sensorycznej A. Tomatisa.
Terapia słuchowa Tomatisa skierowana jest dla dzieci i młodzieży z diagnozą centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzeniami zachowania (ADHD), z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, osób borykających się z trudnościami w nauce (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.), problemami z koncentracją, uwagą i pamięcią, trudnościami językowymi np. SLI, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, wadami wymowy.
Treningi z zakresie I stopnia na terenie naszej poradni prowadzą: surdologopeda – dr Kamila Kuros-Kowalska oraz surdopedagog – mgr Katarzyna Kempa.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.