W dniu w 09.01.2018 r. w siedzibie CDN odbyła się konferencja nt. „Multimedia w wychowaniu. Terapia poznawczo-behawioralna w terapii uzależnień”. Współorganizatorami zjazdu były sosnowieckie placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Prelegentem z ramienia PPP nr 2 była mgr Małgorzata Przybyła-Pecka, która wygłosiła referat „Multimedia w wychowaniu – obiad bez tableta”. Referat był wcześniej wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w listopadzie 2017 r. przez CDN i naszą Poradnię a prelekcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.