Proponujemy szkolenie przeznaczone dla rad pedagogicznych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów: "MULTIMEDIA W WYCHOWANIU – OBIAD BEZ TABLETA".

Szkolenie w formie prezentacji zostało po raz pierwszy przeprowadzone w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Stymulowanie rozwoju dziecka w dobie globalizacji i powszechnej cyfryzacji społeczeństwa. O wyzwaniach i praktycznych działaniach terapeutów, Sosnowiec, 14.11.2017r. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Tematyka obejmuje:

  • wpływ nadmiernego korzystania z urządzeń ekranowych ( tablet, smartfon, komputer, telewizja) przez dzieci na ich rozwój psychoruchowy, rozwój mowy, trudności w szkole, problemy wychowawcze;
  • zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń ekranowych przez dzieci ( zgodnie z zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrycznej z 2016r);
  • wspieranie zdrowia psychicznego dziecka w rodzinie – wspólne, rodzinne posiłki;
  • rekomendacje dla specjalistów, nauczycieli, rodziców.

Przygotowano na podstawie:

Kampania „Mama, tata, tablet”. www.mamatatatablet.pl; Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Raport - Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2015, http://fdds.pl/

Efekt wioski. Jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi, Susan Pinker, 2015r

American Academy of Pediatrics New Recommendations for Children’s Media Use 21.10.2016r. www.aap.org

AAP Council on Communications and Media. Media Use in School-Aged Children and Adolescents. Pediatrics. 2016.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.