Dnia 14 listopada 2017 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Sosnowiec odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu pt. "Stymulowanie rozwoju dziecka w dobie globalizacji i powszechnej cyfryzacji społeczeństwa. O wyzwaniach i praktycznych działaniach terapeutów." Materiały z konferencji do pobrania poniżej.

Konferencja adresowana była do logopedów, pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z występującymi w nowoczesnym społeczeństwie problemami dotyczącymi rozwoju dzieci i funkcjonowania współczesnych rodzin. Wśród prelegentów znaleźli się znamienici praktycy z Polski oraz z Wielkiej Brytanii, którzy w doskonały sposób podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz wskazówkami do pracy z podopiecznymi w różnych placówkach. Organizatorzy zapowiadają kontynuację - następna edycja konferencji odbędzie się w 2018 roku.

 


Materiały z konferencji

Multimedia w wychowaniu - obiad bez tableta

doc

Postaw na kręgosłup, czyli jak dopasować plecy do komputera

doc

Praktyczne aspekty diagnozy i terapii polskich dzieci w Anglii

doc

Wpływ nowych technologii na percepcję słuchową u dzieci - co powinien wiedzieć logopeda podczas planowania terapii

doc

Współpraca fizjoterapeuty z logopedą

doc

Wstęp do centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego

doc

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.