W ramach akcji Dzień Bezpłatnych Badań Logopedycznych dnia 18 marca 2017 roku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 odbyły się bezpłatne diagnozy logopedyczne dzieci i młodzieży.

W ramach akcji Dzień Bezpłatnych Badań Logopedycznych dnia 18 marca 2017 roku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 odbyły się bezpłatne diagnozy logopedyczne dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzone były przez logopedów poradni: mgr Annę Kamińska, dr Kamilę Kuros – Kowalską, mgr Barbarę Ostrowską oraz zaprzyjaźnionych logopedów z sosnowieckich szkół i placówek oświatowych: mgr Dagmarę Bednarek ze Szkoły Podstawowej nr 30, mgr Iwonę Cudak i mgr Agnieszkę Matyja ze Szkoły Podstawowej nr 38, mgr Jolantę Pela z Miejskiego Przedszkola nr 59 i Joannę Żądecką ze Szkoły Podstawowej nr 35.

Z zaproszenia skorzystali zainteresowani Rodzice wraz z dziećmi. Ogółem przebadano 30 dzieci od 1,5 do 12 roku życia.

Wszystkim logopedom składamy serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie. Doświadczenie zawodowe, kompetencje oraz sposób przekazu informacji w znaczący sposób przyczyniły się w tym dniu do pomocy małym pacjentom z wadami wymowy.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.