Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu sieci wsparcia i współpracy wszystkie chętne osoby (nauczyciele, nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholodzy itp.) pracujące z dziećmi wieku przedszkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera).

Spotkanie prowadzić będą: mgr Paulina Stolecka, mgr Aleksandra Wrona.

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzacą oraz dzieci z autyzmem!

autism
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.