01.07 - 31.07.2024

PORADNIA

poniedziałek - czwartek 8:00 - 19:00

piątek 8:00 - 16:00

SEKRETARIAT

poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

 

01.08 - 25.08.2024

PORADNIA

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

SEKRETARIAT

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

26.08 - 31.08.2024

PORADNIA

poniedziałek - czwartek 8:00 - 19:00

piątek 8:00 - 16:00

SEKRETARIAT

poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.