Zapraszamy na warsztaty opiekuńczo – wychowawcze „Wystarczająco dobry rodzic”

Warsztaty odbędą się na terenie PPP nr 2

Cykl warsztatów składa się z 4 spotkań podczas których omówione zostaną z rodzicami podstawowe potrzeby dziecka w zakresie sfery fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej.

Warsztaty mają na celu zaprezentowanie rodzicom sposobów spełniania wyżej wymienionych potrzeb dziecka i wdrożenie ich do codziennego stosowania w życiu rodziny aby zapobiegać trudnościom wychowawczym oraz konsekwencjom prawnym związanymi z brakiem umiejętności spełniania potrzeb dzieci.

Po ukończeniu całego cyklu rodzice otrzymują zaświadczenie z ukończenia warsztatów.

Zajęcia odbędą się w dniach: 05.07.2024 r.; 12.07.2024 r.; 19.07.2024 r. oraz 26.07.2024 r.

od godziny 8.30 do 11.30

Zajęcia poprowadzą: mgr Karolina Otałęga – psycholog; mgr Paulina Stolecka – psycholog

Zapisy na zajęcia w sekretariacie PPP nr 2 w Sosnowcu (osobiście lub telefonicznie)

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.