Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza na jeden z tygodni Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, którym jest Tydzień Głosu w dniach 22-28 lipca 2024 roku

(https://us.edu.pl/europejskie-miasto-nauki/50-tygodni-w-miescie-nauki/#1703083888373-8e6b54f8-3520).

Organizatorzy przewidzieli wydarzenia, konsultacje, warsztaty, wykłady i spotkania kierowane do nauczycieli, pedagogów szkolnych, uczniów oraz rodziców dzieci doświadczających utrudnień w komunikacji, takich jak wady wymowy czy jąkanie). Wydarzenia są bezpłatne i na wysokim poziomie merytorycznym, wpisując się w misję upowszechniania wiedzy, dialogu i wsparcia społecznego. Szczegółowy program Tygodnia Głosu wkrótce pojawi się niebawem na stronie: https://program.miastonauki.pl/tydzien-glosu, ale już dziś chcemy zaanonsować ważne i pożyteczne edukacyjnie wydarzenia, na które zapraszamy osoby zainteresowane.

W poniedziałek 22 LIPCA w godz. 16.00-18.30 w Kato Science Corner na Rynku w Katowicach odbędą się KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE pod opieką wykwalifikowanych logopedek, na które zapraszamy zwłaszcza rodziców z dziećmi.

Również 22 LIPCA w budynku spinPLACE przy ul. Bankowej 5 w Katowicach w godz. 17.00-19.00 logopedka mgr Aleksandra Boroń przeprowadzi WARSZTATY MINDFULNESS dla osób, które są zainteresowane tym, jak stres wpływa blokująco głos i jak sobie z tym radzić.

We wtorek 23 LIPCA w godz. 16.00-18:00 na Wydziale Humanistycznym przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się OTWARTE FORUM MŁODZIEŻY adresowane szczególnie dla uczniów szkół średnich - osób zainteresowanych studiowaniem w przyszłości na Uniwersytecie Śląskim. Podczas spotkania zostanie zorganizowane krótkie oprowadzenie po Wydziale Humanistycznym UŚ, a następnie członkinie Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ przekażą informacje na temat kształcenia logopedów na Uniwersytecie Śląskim, zaprezentują różne formy działalności studentów logopedii.

Także 23 LIPCA w spinPLACE (ul. Bankowa 5, Katowice) w godz. 16.00-18.00 warsztaty pt. "JAK MÓWIĆ, BY NAS SŁUCHANO I ROZUMIANO?" poprowadzi dr Alicja Kabała - aktorka, logopedka i wykładowczyni akademicka na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Warsztaty adresowane są do dziennikarzy, studentów dziennikarstwa i wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z wystąpieniami publicznymi i pracą z mikrofonem.

W środę 24 LIPCA w godz. 16.00-18.00 w Parku Boguckim i Domu Kultury Bogucice Zawodzie przy ul. Markiefki 44a Katowice odbędą się warsztaty "MÓJ GŁOS, TWÓJ GŁOS, NASZ GŁOS - MATKI I CÓRKI W RELACJI" adresowane są do kobiet w różnym wieku - spotkanie w kobiecym kręgu matek i córek pokazujące kobietom, jak mogą czerpać z darów swojej kobiecej linii, jednocześnie mając świadomość swojej odrębności: własnego głosu, swoich poglądów, swojego ciała. Warsztaty poprowadzą: mgr Justyna Solecka-Głodek (pedagog specjalny, logopeda) i dr inż. Iga Kołodyńska (adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu).

W czwartek 25 LIPCA w godz. 15.30-18.30 na Wydziale Humanistycznym przy ul. Uniwersyteckiej 4 (sala B.038) odbędzie się seminarium "POMÓŻMY DZIECIOM MÓWIĆ ŻYCZLIWYM GŁOSEM!". Spotkanie adresowane jest do nauczycieli, logopedów, pedagogów, psychologów, studentów oraz rodziców zainteresowanych tematyką edukacji antydyskryminacyjnej. W trakcie seminarium zainteresowani dowiedzą się więcej o potrzebie pracy nad kształtowaniem adekwatnych postaw wśród dzieci, wobec różnych form odmienności (np. jąkania, niepełnosprawności ruchowych, czy różnorodność kulturowej). Uczestnicy odbędą SZKOLENIE uprawniające do wdrażania programu InterACT w wybranych placówkach. W trakcie spotkania eksperci z różnych krajów, m.in. założycielka programu dr Mary Weidner oraz terapeutka dr Hana Laciková, opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z programem InterACT.

Również w czwartek 25 LIPCA w godz. 16.00-19.00 na Wydziale Humanistycznym przy ul. Uniwersyteckiej 4 (B.1.36) odbędą się warsztaty dla dzieci InterACT "KAŻDY Z NAS JEST INNY, KAŻDY TAKI SAM - WSZYSCY MAMY PRAWO DO MÓWIENIA SWOIM GŁOSEM!". Warsztaty programu InterACT adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od ok. 5 do 10 lat). InterACT jest to program edukacji antydyskryminacyjnej, profilaktyki logopedycznej. Celem programu jest kształtowanie adekwatnych postaw wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. Najważniejsze przesłanie programu brzmi: "Każdy z nas jest inny i każdy taki sam - każdy z nas jest wyjątkowy! Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci". Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z dwoma filmami edukacyjnymi z udziałem kukiełek, wezmą udział w dyskusji na temat przedstawionych scenek oraz wykonają zadania w zeszycie ćwiczeń. Poprzez zabawę i przystępne treści dzieci dowiedzą się, jak adekwatnie reagować i skutecznie komunikować się z innymi. Na koniec przewidziana jest wystawa prac dzieci, wręczenie dyplomów i upominków.

Także w czwartek 25 LIPCA w godz. 16.00-18.00 w budynku spinPLACE warsztaty dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym "TWARDOŚĆ PSYCHICZNA - POTRZEBUJESZ? DECYDUJESZ!" przeprowadzi dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ. Uczestnicy będą mogli rozbudzić swoją świadomość oraz zdobyć zestaw narzędzi, które pozwolą im samodzielnie pracować nad osobowościową odpornością, a także wziąć udział w ćwiczeniach, które przybliżą im podstawowe sposoby pracowania nad tym aspektem osobowości.

W piątek 26 LIPCA w godz. 16.00-18.00 w budynku spinPLACE dr Agnieszka Płusajska-Otto poprowadzi interaktywne warsztaty "DBAJ O SWÓJ GŁOS, DOCENIAJ SWÓJ GŁOS!" adresowane do nauczycieli i mówców, uświadamiające, jak dbać o narząd głosu i jak przygotować ciało do pracy głosem, a także jak ćwiczyć oddech i aparat artykulacyjny. Dr Agnieszka Płusajska-Otto jest pedagożką, logopedką, trenerką emisji głosu i wystąpień publicznych, autorką książki "Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022). Ma wieloletnie doświadczenie pracy ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

W sobotę 27 lipca zapraszamy do spinPLACE (ul. Bankowa 5, Katowice) w godz. 9.00-17.00 na międzynarodowe seminarium "Jąkanie i giełkot - wszyscy mają głos!", w którym udział wezmą przedstawiciele polskiego, irlandzkiego i niderlandzkiego ruchu samopomocy dla osób z jąkaniem i giełkotem. Seminarium jest adresowane do środowiska ludzi z jąkaniem, giełkotem i innymi utrudnieniami w komunikowaniu się, a także do logopedów, studentów, nauczycieli i rodziców dzieci jąkających się. Uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć film: "When I stutter / Kiedy się jąkam" (reż. John Gomez) i zapis filmowego spektaklu "Unspoken / Niewypowiedziane" (reż. Trudy Stewart) oraz wysłuchać wykładu dr Susanne Cook "Skuteczne wsparcie uczniów z jąkaniem i giełkotem - co powinni wiedzieć nauczyciele?" oraz wziąć udział w warsztacie Joeriego van Ormondta "Neuroróżnorodność: Kolejna fala emancypacji w jąkaniu".

W sobotę 27 lipca w godz. 9.00-14.00 w budynku spinPLACE gościć będzie także Żywa Biblioteka. W Żywej Bibliotece Tygodnia Głosu udział wezmą osoby reprezentujące grupy, z którymi związane są stereotypy i uprzedzenia. Spotkanie ma przekonać odwiedzających, że jesteśmy różni, ale każdy ma prawo zabrać głos, być wysłuchanym i zrozumianym. Nasze Żywe Książki to m.in. Aktywna seniorka, Logopedka z doświadczeniem jąkania, Hindus, Osoba poruszająca się na wózku, Osoba transpłciowa, Osoba z doświadczeniem choroby alkoholowej, Głuchoniewidomy miłośnik Górnego Śląska. Spotkanie i rozmowy z Żywymi Książkami to szansa na kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji, wrażliwości, otwartości na drugiego człowieka i różnorodność, dialogu społecznego, poszanowania praw człowieka. Więcej na temat idei Żywej Biblioteki jako metody edukacji antydyskryminacyjnej można przeczytać na stronie: https://zywabibliotekapolska.pl/.

W niedzielę 28 lipca w godz. 16:30-18:00 zapraszamy do Sali Koncertowej Śląskiej Akademii Muzycznej (ul. Zacisze 3) na recital prof. dr hab. Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej z akompaniamentem Dagmary Niedzieli.

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.