Zapraszamy na debatę  interdyscyplinarną: Debata interdyscyplinarna Bezpiecznie w dorosłość. Założenia profilaktyki integralnej w obszarze HIV i AIDS.

Termin: 01.12. 2023 r., godzina 9.00

Miejsce: Akademia Humanitas, Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43

Plakat debaty interdyscyplinarnej

 

Zapisy poprzez link: https://forms.gle/6BKzAX52GZ7ctgFc7

 

Cele:

 •  wymiana poglądów i doświadczeń w sferze działań profilaktycznych w obszarze profilaktyki HIV i AIDS różnych podmiotów Miasta Sosnowca;
 •  zapoznanie z ogólnymi zasadami profilaktyki integralnej:
 •  promowanie zdrowego stylu życia;

 

Uczestnicy debaty:

 • uczniowie/uczennice szkół podstawowych i ponadpodstawowych Sosnowca,
 • pedagodzy/pedagożki, psycholodzy/psycholożki, nauczyciele/nauczycielki sosnowieckich szkół
 • władze miejskie i samorządowe
 • podmioty zajmujące się szeroko rozumianą profilaktyką

 

W trakcie debaty wystąpią:

 • Grażyna Skirmuntt – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis”
 • Maria Siwek – Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice
 • Przedstawiciel Akademii Humanitas
 • Marzena Hajdecka – psycholożka, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25
 • Arkadiusz Pan Pawłowski - amerykanista, twórca internetowy

 

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

 • kształcenia specjalnego
 • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.