"Pierwsze kroki w (cyber)Świecie" to kampania na temat zagrożeń, jakie niesie (nad)używanie przez dzieci mediów cyfrowych. Inicjatorem kampanii jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach Narodowego Programu Zdrowia, a realizatorem - Fundacja Poza Schematami. Zapraszamy na stronę kampanii, gdzie publikujemy materiały informacyjne i multimedialne.

Pierwsze kroki w (cyber)świecie

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.