Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że nasza Poradnia od marca 2023 r. posiada najnowszy sprzęt do przesiewowych badań słuchu i mowy oraz rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci i młodzieży (także o specjalnych potrzebach edukacyjnych).

Platforma Badań Zmysłów została wyposażona w różnorodne testy przesiewowe, które umożliwiają wykrywanie szeregu dysfunkcji w zakresie słuchu i mowy. Zaburzenia te, niewykryte we wczesnym okresie, mogą zaburzać harmonijny rozwój dziecka, a co za tym idzie utrudniać naukę oraz kontakt z rówieśnikami. 

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.