Drodzy Pedagodzy, Pedagodzy Specjalni oraz Psycholodzy z rejonu działania naszej Poradni!

Zapraszamy na Grupę Wsparcia, która odbędzie się w czwartek, dnia 20.10.2022 r. o godz. 9.00 w Poradni Pychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Białostocka 17.

Godło

Zapraszamy do Nas dzieci i młodzież słabo słyszącą, słabo widzącą oraz dzieci z autyzmem!
autism.jpg
Źródło: flickr.com - Licencja: CC

Na mocy decyzji Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 orzeka w/s:

  • kształcenia specjalnego
  • indywidualnego nauczania

dla dzieci z niepełnosprawnością (wzrokową, słuchową), zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym zespołem aspergera, zamieszkujących w Sosnowcu.